×

Slovenski pravopis in prebivalska imena: »Bosanci« ali »Bosenci« ali ... (2)
 • Vprašanje:

  Razmišljam o besedotvornih različicah zemljepisnega imena Bosna, tj. (prednostno) Bosenc in Bosanec, navedenih v SP 2001. Vsekakor namreč prevladuje raba Bosanec, saj se Bosenc zdi nekoliko čudno in ne gre ravno v uho. Različica Bosanec – kljub njeni prednostni različici Bosenc – očitno ne bo izpodrinjena iz vsakdanje rabe, pisno in ustno, saj je navada pač železna srajca. (Mogoče bi bilo vredno poskusiti z boljše zvenečo različico Bosnec/bosneški, toda potem nastane težava pri tvorbi ženske oblike, saj se oblika Bosneka sliši grozno.)

  Zakaj se je sestavljavcem SP 2001 zdelo smiselno poskusiti izboljšati te izpeljanke? Kakšna je pravzaprav prednost e (bosenski) pred a (bosanski) v tem primeru? 


  Odgovor:

  Na podobno vprašanje smo že odgovorili: Slovenski pravopis in prebivalska imena: »Bosanci« ali »Bosenci« ali ...

  Spodnji odgovor pa osvetljuje problem tudi z drugih jezikoslovnih vidikov:

  Slovenski pravopis 2001 ob zemljepisnem imenu Bosna navaja enakovredni pridevniški dvojnici bósenski in bosánski in enakovredni dvojnici prebivalskega imena Bósenc in Bosánec. Na enakovrednost dvojnic kaže kvalifikator »in«. Če bi bila prva dvojnica prednostna, bi v neprednostno uvajal kvalifikator »tudi«. Medtem ko je pridevnik bosenski po slovenskih besedotvornih pravilih izpeljan iz zemljepisnega imena Bosna, pa je pridevnik bosanski prevzet iz nekdanje srbohrvaščine, kjer je izpeljan po tam veljavnih pravilih. Enako velja za prebivalsko ime Bosenc, ki sistemsko zapolnjuje imensko družino, narejeno iz tujega imena po slovenskem vzorcu, znanem npr. v naselbinskih imenih Stegne s pridevnikom stegenski in prebivalskim imenom Stegenc in Tacen s pridevnikom tacenski in prebivalskim imenom Tacenc.

  Sodeč po besedilnem korpusu Gigafida, se dvojnica bosenski pojavlja 24-krat redkeje kot bosanski, dvojnici Bosenc in Bosenka pa se sploh ne pojavljata. To pomeni, da zemljepisno ime Bosna besedotvorno še ni dokončno podomačeno, kar bo gotovo upoštevala tudi naslednja izdaja pravopisnega priročnika. Taki primeri so v jeziku sicer redki, a obstajajo, npr. Izolan, ki je iz italijanskega Isolano. Po slovenskih pravilih bi bilo prebivalsko ime lahko Izolčan ali Izoljan, kar oboje predvsem lokalni prebivalci izrazito zavračajo.

  Uvedba nesistemsko narejenega Bosnec, kot ugotavljate že sami, bi povzročila še večje težave.

  Marko Snoj (april 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.