×

Vejica in večbesedni vezniki
 • Vprašanje:

  Kje je tu vejica?

  Uporabnik si ustvari prvi vtis takoj zatem, ko si aplikacijo namesti in odpre.


  Odgovor:

  Na podobno vprašanje smo že odgovarjali (Vejica med »šele« in »ko«).

  Določitev meje med glavnim in odvisnim stavkom v tem in podobnih zgledih ni (samo) skladenjsko vprašanje, ampak je v prvi vrsti stvar besedila. Le sobesedilo nam namreč lahko pomaga pri odločanju o tem, ali je prislovna zveza takoj zatem vsebinsko ključni del glavnega stavka (in je zato v govoru tudi poudarjena) ali pa je v odvisnem stavku del večbesednega veznika:

  1. Uporabnik si ustvari prvi vtis takoj zatem, ko si aplikacijo namesti in odpre.

  2. Uporabnik si ustvari prvi vtis, takoj zatem ko si aplikacijo namesti in odpre.

  V prvem primeru je vsebinski poudarek na času, ko si uporabnik ustvari prvi vtis (prislovni prvini takoj in zatem sta v tem primeru skupaj z veznikom ko del večbesednega veznika na začetku odvisnika); v drugem primeru (ki je sobesedilno sicer bolj hipotetičen, vendar mogoč) pa je vsebinski poudarek.

  Tina Lengar Verovnik (oktober 2014)