×

Kdaj uporabiti »vodnika« in kdaj »vodiča«? (2)
 • Vprašanje:

  Ali je bolj pravilna besedna zveza spletni vodnik ali spletni vodič – ali predlagate kaj povsem drugega?


  Odgovor:

  Če se ravnamo po Slovenskem pravopisu 2001 in njegovih predhodnikih (pravopis iz leta 1935 pozna le vodnika, leta 1950 pa je v pravopisu že zapisan tudi odsvetovani vodič), bomo uporabili besedo vodnik, torej spletni vodnik.

  Morda to odločitev pojasnjuje gradivsko izhodišče pravopisa, tj. SSKJ. Tu sta vodnik in vodič sopomenki, kadar ju uporabimo v naslednjih pomenih:

  • kdor koga kam vodi;
  • kdor se (poklicno) ukvarja z vodenjem izletov, ogledov krajev;
  • knjiga, brošura s podatki, slikami, zemljevidi o krajih, znamenitostih;
  • kar komu omogoča, da kaj spozna, se s čim seznani;

  le beseda vodnik pa ima naslednje pomene:

  • žica ali drugače oblikovan električni prevodnik;
  • žival, ki vodi trop, čredo;
  • kdor z zgledom, nasveti vodi koga;
  • kdor vodi (taborniški) vod.

  Čeprav bi mislili, da se bo pravopis v želji po pomenski specializaciji obeh samostalnikov odločili za rabo samostalnika vodič v pomenu 'človek' in vodnika v vseh preostalih pomenih, ni tako. Pravopis usmerja uporabnika k rabi samostalnika vodnik v vseh pomenih in odsvetuje samostalnik vodič. Tu se normativna prepoved Slovenskega pravopisa 2001 očitno naslanja na normativistično izročilo, torej starejše pravopise in bruse, kakršen je npr. priročnik Janeza Sršena Jezik naš vsakdanji, ki daje prednost samostalniku vodnik z utemeljitvijo, da je pridevnik, ki ga uporabljamo v tem kontekstu, vodniški in ne vodičji.

  Pomagate si lahko tudi z odgovorom Kdaj uporabiti »vodnika« in kdaj »vodiča«?

  Helena Dobrovoljc (maj 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.