×

Vezaj in simbol v pridevniškem izrazu
  • Vprašanje:

    Rad bi se navezal na vprašanje o stičnosti števke in simbola merske enote, in sicer me zanima, ali lahko po enakem načelu tvorimo tudi pridevniške oblike z okrajšavami merskih enot, denimo 30-m skok (tridesetmetrski skok).
    Odgovor:

    Skupina, ki pripravlja pravopisni slovar kot gradivsko razširitev pravopisnih pravil, bo Pravopisni komisiji pri SAZU predlagala na enak način tudi pisanje pridevniških tvorjenk, kjer v drugem delu nastopajo okrajšane merske enote (20-g utež: dvajsetgramska utež). Seveda predlog velja le za tiste položaje, kjer je pričakovana ali zahtevana kratkost izražanja, ne priporočamo pa takega krajšanja v nevtralnih besedilnih položajih.

    Helena Dobrovoljc (maj 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.