×

Sklanjanje priimka »Noč«
 • Vprašanje:

  Sklanjanje priimka Noč pri moških.


  Odgovor:

  V slovenščini so priimki prvotno moškega spola in jih pripisujemo moškim (čeprav ni nujno, da jih imajo ali da so jih imeli tudi moški, saj so lahko ženski priimki psevdonimni). Večina jih je tipa Kovač in se potem sklanjajo tako kot poimenovanje kovač (priimki imajo podspol živosti, torej v ednini tožilnik enak rodilniku: Pepel, tož. ed. Pepela).

  Tisti na -a se sklanjajo po drugi ali prvi moški sklanjatvi (Vratuša, rod. ed. Vratuše ali Vratuša); pri moških nosilcih imajo v knjižni slovenščini svojilni pridevnik na -ov, ne na -in (torej Vratušev, Muhov ipd.), pri ženskah kot nosilkah takih priimkov pa je svojilni pridevnik na -in (Muhin) v pravopisu odsvetovan.

  Potem so še priimki z odmiki od poimenovalne enakoglasnice ali enakopisnice, in sicer pri redukciji samoglasnika (PogorelcPogorelec, ob poimenovanju pogorelec), pri starejši obliki zapisa priimka nasproti novejši (KertKrt, ob današnjem krt), kar lahko povzroči tudi razlike pri izgovarjanju (VêršnikVršník, ob obliki vršnik v Pleteršnikovem slovensko-nemškem slovarju s konca 19. stoletja), pri naglasu (Kováč in Kóvač, Oblák in Óblak, pač glede na odločitev nosilca priimka; Bôžič, rod. ed. Bôžiča, ob poimenovanju bôžič, rod. ed. božíča) ali pri podaljševanju osnove (Séver -ja nasproti séver -a, Požár -ja nasproti požár -a; Suhi -ja nasproti suhi suhega – pri slednjem tipu je veliko nihanj: Kreisky, rod. ed. Kreiskega in tudi že Kreiskyja). O tej sklanjatveni posebnosti več v odgovoru: Sklanjanje izpridevniških lastnih imen (https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/160/sklanjanje-izpridevniških-lastnih-imen).

  Priimkov, ki bi zamenjali dejanski ali občuteni slovnični spol glede na enakoglasno ali enakopisno poimenovanje, je prav malo. Priimki Noč, Os, Reč, Sonce, Seme in podobni so torej v slovenščini moškega spola in se tako tudi sklanjajo: rodilnik ednine je torej Noča, Osa, Reča, Sonca (tako pri Tavčarju), Semena ali Semeta (odvisno od tega, kako sklanja svoj priimek nosilec) itd. Tako je tudi s priimki iz tujih okolij v slovenskih besedilih: hrvaški priimek Peč in Peć ima pri nas rodilnik ednine Peča in Peća, kljub ženskemu spolu besede peč. Svojilni pridevniki iz takih priimkov za moške so Nočev, Osov, Rečev, Sončev, Semenov ali Semetov, Pečev in Pećev.

  Peter Weiss (junij 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.