×

Edninski ali množinski osebek
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako bi se pravilno napisal tak (izmišljen in pretiran) primer: Oseba(e), ki ne izpolnjuje(jo) tega/teh pogoja/ev, se napoti(jo) na Ministrstvo.


  Odgovor:

  Kot ste ugotovili že sami, je zgled res pretiran in očitno izmišljen. Če se vprašamo, ali bi pisec take povedi v želji po gospodarnosti dosegel, da ga bralec razumel, bi verjetno morali odgovoriti nikalno.

  V navedenem primeru krajšanje tudi nima pravega smisla, saj edninsko izraženi osebek ni za bralca nič manj sporočilen, kot osebek v množini. Nekaj dvomov je pri številu pogojev, torej v predmetu. Kjer je verjetno bolje uporabiti množino, saj ta vključuje tudi primere, ko je pogoj le en.

  (1) Osebe, ki ne izpolnjujejo teh pogojev, se napoti na Ministrstvo.

  Še bolje se je izogniti trpnemu načinu.

  (2) Osebe, ki ne izpolnjujejo teh pogojev, bomo napotili na ministrstvo.

  Drugi problem je normativno stigmatizirana raba osebka v tožilniku (o tem si lahko preberete več v odgovoru o Urši Plut – Kako je prav: Išče se Uršo Plus ali Išče se Urša Plut?), kjer je dobro vidno, da se v zgledu (3) lahko pojavi dvoumnost:

  (3) Oseba, ki ne izpolnjuje teh pogojev, se napoti na ministrstvo.

  (4) Osebo, ki ne izpolnjuje teh pogojev, se napoti na ministrstvo.

  Če pa upoštevamo tudi množinski osebek (kjer je imenovalnik enak tožilniku, zato dvoma o ustreznosti trpniške rabe ni), se je mogoče izraziti tudi takole:

  (5) Osebe, ki ne izpolnjujejo teh pogojev, se napoti na ministrstvo.

  Helena Dobrovoljc (junij 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.