×

Neskladje med pravopisom in pravnimi besedili: Kako pisati d. o. o.?
 • Vprašanje:

  Pozdravljeni, najrazličnejša podjetja imajo poleg imena zraven še okrajšave, kot so: d. d., d. o. o., s. p. Po pravopisu se te okrajšave pišejo s pikami in presledki, pri Ajpesu pa so podjetja registrirana na najrazličnejše načine, npr. dd, d.d., d.o.o., doo, največkrat tudi brez vejic pri t. i. pristavčnem delu ... Zanima me, ali lahko v nekem besedilu (navajam izmišljeni primer) zapišem:

  • Banka Koper, d. d., uspešno posluje.,

  če pa je to podjetje pri Ajpesu registrirano kot Banka Koper d.d. (brez vejice pred d. d. in brez presledka pri okrajšavi).

  Sam bi pri zapisih v besedilih (sploh v tistih, ki so/bodo javno objavljena) brez pomislekov upošteval slovenska pravopisna pravila (ne glede na zapis v Ajpesu, pri katerem ni nobenega jezikovnega nadzora), nekateri naročniki pa se sklicujejo na zapis v Ajpesu in je jezikovni popravek pri imenu podjetja zanje sporen.


  Odgovor:

  Namen pravopisnih pravil je ohranjanje jezikovne enotnosti skupnega knjižnega jezika oz. jezikovnega standarda, kar je pomembno za sporazumevanje brez motenj – zlastih v tistih sferah, kjer je to še posebej pomembno: v znanosti, zakonodaji, upravi ipd. Problem nastane, če se snovalci/pisci pravopisnih načel ne držijo. V primerih, ki jih opisujete, se je zgodilo prav to: v Zakonu o gospodarskih družbah so navedene dodatke k imenom družb zapisali s stično piko, kar je v nasprotju s pravopisom. O tem smo v svetovalnici že pisali (Pisanje okrajšave d. o. o.) in ugotovili, da je na omenjenem področju zaradi slabše jezikovne poučenosti pravnikov, ki so sestavljali zakon in predpis, prišlo do zmešnjave.

  V ožjem sestavu Pravopisne komisije pri SAZU smo zato že razpravljali o tem, da bi pravilo o krajšanju večbesednih dodatkov k imenu podjetja spremenili, tako da bi se okrajšave gospodarskih družb kot izjeme pisale nestično. Dokončno odločitev pa bo prinesla razprava v širšem sestavu komisije.

  Helena Dobrovoljc (avgust 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.