×

Odgovor na vprašanje o vejici in o ujemanju
 • Vprašanje:

  1. Kdaj pišemo vejico pred tako da in kdaj vmes, tj. tako, da? Ali je raba vejice v naslednjem primeru pravilna: Dopolnite poved, tako da iz besed v oklepajih tvorite ustrezne pridevnike?

  2. Kaj je pravilno: Zapadlo je 3 cm 'tri centimetre' snega ali Zapadli so 3 cm 'trije centimetri' snega?


  Odgovor:

  Na podobni vprašanji smo v svetovalnici že odgovarjali, npr. Vejica in večbesedni vezniki in Ujemanje sestavljenega osebka s povedkom: problem števila.

  Drugo vprašanje se sicer ne nanaša na ujemanje s sestavljenim osebkom, vendar pa je povezano s števniki. Odgovor na podobno vprašanje najdete v spletni svetovalnici, če iščete pod ključno besedo »ujemanje«.

  Na kratko naj odgovorim na konkretni vprašanji:

  • Dopolnite poved, tako da iz besed v oklepajih tvorite ustrezne pridevnike.

  Večbesedni veznik uvaja drugi del povedi in ga lahko nadomestimo z veznikom zato, saj gre za posledično priredje.

  • Dopolnite poved tako, da iz besed v oklepajih tvorite ustrezne pridevnike.

  Vejica pred da uvaja načinovni odvisnik, po katerem se lahko vprašamo: Kako naj dopolnimo poved?

  2. Zapadlo je 3 cm 'tri centimetre' snega ali Zapadli so 3 cm 'trije centimetri' snega?

  Pravilno je Zapadli so 3 centimetri snega, saj števniki do vključno štiri (in tako tudi vse pripadajoče stotice …. npr. 101, 102, 103, 104) vplivajo na ujemanje in zahtevajo ujemanje, ustrezno števniku, medtem ko števniki od pet dalje zahtevajo edninsko ujemanje: Zapadli so 103 centimetri snega. nasproti Zapadlo je 105 centimetrov snega.

  Helena Dobrovoljc (december 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.