×

Sklanjanje dvojnih moških imen: Gaj Lan
 • Vprašanje:

  Kako sklanjamo dvojna moška imena, konkretno me zanima za ime Gaj Lan.

  Učitelji v šoli ime sklanjajo kot Gaj Lana, Gaj Lanu. Je to pravilno? Se ne sklanjata obe imeni, torej Gaju Lanu, Gaja Lana?


  Odgovor:

  Večbesedna in večdelna imena sklanjamo v vseh njihovih delih. Res je, da nekatera sklanjamo po sklanjatvah, ki imajo v vseh sklonih ničto končnico (po t. i. ničti sklanjatvi), vendar je to neodvisno od njihovega pojavljanja v večbesednih oz. večdelnih imenskih zvezah. Ime Karmen, ki ga sklanjamo po takem sklanjatvenem vzorcu, bi seveda ostalo nesklanjano tudi v večbesednem imenu, npr. Maja Karmen, o Maji Karmen – ali obratno Karmen Maja, o Karmen Maji. Torej bi bilo tudi v vašem primeru sistemsko ustrezno sklanjanje Gaj Lan, o Gaju Lanu.

  Zanimivo je, da – zlasti pri tujih večdelnih imenih – uporabniki jezika, ki zgornje zakonitosti ne poznajo, pogosto puščajo nesklanjana enozložna imena: npr. Tom Waits, o *Tom Waitsu; Daniel Day Lewis, o Danielu *Day Lewisu. Zakaj je tako, mi ni znano, a pogostejša ko je taka raba, več ima posnemovalcev, ki so prepričani, da je ustrezna.

  Pa še ena posebnost: v obeh delih se v rabi vse pogosteje sklanjajo tudi tuja imena, ki jih povezuje stični vezaj, npr. Jean-Claude, o Jeanu-Claudu. O tej skupini imen ter njenem zapisovanju in pregibanju smo že odgovarjali tukaj: Dvojna francoska imena in njihovo pregibanje.

  Tina Lengar Verovnik (januar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.