×

Kako je z Uršo Plut? -- drugič
 • Vprašanje:

  Torej, pravilno je Išče se Urša Plut. Nadaljeval bi s primerom, ko je treba stavek zanikati v trpniku. Ali je potem sklon v imenovalniku ali rodilniku?

  • Ne išče se Urša Plut

  ali

  • Ne išče se Urše Plut.

  Odgovor:

  O (ne)pravilnosti odločitve le za možnost Išče se Urša Plut si lahko preberete že v več predhodnih odgovorih:

  Gre za vprašanje dvoumnosti o tem, kdo dejansko vrši dejanje (namreč drugi ali Urša Plut sama, čeprav v drugem primeru pomen najverjetneje ni isti, saj gre za iskanje svojega bistva, življenjskih smernic) ob strogi zahtevi po rabi le imenovalnika; kot si lahko preberete v navedenih odgovorih, je ponekod dvoumnost še večja kot v konkretnem primeru.

  Kar se tiče ustrezne rabe sklona ob zanikanju, velja naslednje: če se zaradi trpnika kljub možni dvoumnosti odločite le za imenovalnik, potem se ta ob zanikanju ne spreminja (torej: Išče se UršA Plut > NE išče se UršA Plut). Če pa se v želji po izpostavitvi dejstva, da dejanja (fizičnega) iskanja ne vrši Urša Plut, temveč drugi, kljub trpniku odločite za tožilnik, potem zanj velja kot ob zanikanju nasploh – tožilnik, v katerem stoji predmet, se ob zanikanju dejanja spremeni v rodilnik (torej: Išče se UršO Plut > NE išče se UrŠE Plut).

  Domen Krvina (februar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.