×

Raba pridevnikov »visok« in »velik« ob fizikalnih veličinah
 • Vprašanje:

  Prosim za komentar oz. vaše mnenje glede pravilnosti uporabe pridevnikov velik/visok, ko ju uporabljamo ob fizikalnih veličinah. V nadaljevanju navajam lektorsko razlago:

  Pridevniški par majhen/velik po slovničnih pravilih uporabljamo za izražanje velikosti ali vrednosti fizikalnih veličin, ki niso v miselni zvezi z ravnijo ali potencialom.

  Koncentracija/masa/množina/dolžina/ploščina/prostornina/energija/moč/napetost/sila/valovna dolžina itd. so osnovne fizikalne veličine, ki so odvisne od količine snovi, zato uporabljamo pridevnika velik/majhen ali večji/manjši in ne nizek/visok.

  Je to pravilna razlaga in se naj držimo npr. velike/majhne koncentracije, velikega/majhnega pH in ne npr. nizkega pH, znižanja pH, kot je recimo kar zakoreninjeno v našem strokovnem jeziku)?


  Odgovor:

  O rabi obeh pridevnikov smo v svetovalnici že pisali:

  V procesu ponatančenja jezika, kateremu smo priča danes zlasti v tehniških strokah, se vse bolj nagibamo k uporabi take zveze, s katero se izrazimo bolj precizno.

  Zdi se mi, da so pojasnila popravljalcev besedil brezpredmetna, če upoštevamo strokovno rabo, ki jo navajate in iz katere v splošno slovenščino dobimo tovrstne zveze v procesu determinologizacije. Ta namreč ni postopek, v katerem bi spreminjali leksikalne izbire, temveč se spremenijo zgolj okoliščine besedilne rabe, pogosto pa se spremeni tudi pomenska razsežnost besedne zveze.

  Helena Dobrovoljc (junij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.