×

O vejici in vezniški zvezi »na način da« • Vprašanje:

  Pri pripravi besedila sem naletel na besedno zvezo 'na način da' pa me zanima, ali gre v konkretnem primeru lahko za večbesedni veznik (kar mi deluje bolj 'naravno') ali 'navadni' veznik da:

  • ter sprejela spremembe statuta na način, da statut vsebuje določbe ...
  • ter sprejela spremembe statuta, na način da statut vsebuje določbe ...

  Odgovor:

  Na podobno vprašanje smo že odgovarjali:
  Vejica in zveza z namenom da
  Podobna je tudi zveza »v primeru, da«, ki smo jo obravnavali v tem odgovoru:
  Vejica in večbesedna vezniška zveza v primeru da

  Pri tej se redko pojavlja tudi raba, kot jo nakazujete sami – torej z vejico pred celotno zvezo. Preverjanje tovrstne rabe pri zvezi »z namenom, da« v korpusu Gigafida je pokazalo, da sicer je nekaj primerov, ko bi lahko govorili o večbesednem vezniku, a jih je le okoli 270 (v primerjavi z več kot 14.500 zgledi z vejico pred da-stavkom).

  Tina Lengar Verovnik (oktober 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.