×

Kdaj sklop -st- zapisati kot -št-? • Vprašanje:

  Zanima me, kateri zapis je ustreznejši inštitucija ali institucija, inštitut ali institut, inštitucionalirati ali institucionalizirati.

  Odgovor:

  V slovenski pravopisni tradiciji je razmerje med soglasniškimi skupinami špsp (inspekcijainšpekcija) in št – st (instalacijainštalacija) že od nekdaj predmet »glasnih« diskusij. Pravopisci so pogosto omahovali pri odločitvi za pisanje, v skladu s fonetično realizacijo, v obeh povojnih pravopisnih pa so bile začrtane smernice, ki nam težave povzročajo še danes. Ta dva pravopisa sta namreč ohranjala sp in st v »tujkah«, št in šp pa sta pisala v »udomačenih sposojenkah«. Rezultat te neposrečene in za uporabnika težko ugotovljive delitve je bila na eni strani pomenska diferenciacija (institutinštitut), ki je razvidna iz iz aktualnega pravopisa (tj. Slovenskega pravopisa 2001), po drugi strani pa usmeritev k nepodomačenemu zapisu (institucija, institucionalizirati).

  inštitúcija -e ž (ú); gl. institucija
  institúcija -e ž (ú) upravljati institucijo ustanovo; institucija družine

  institút1 -a m (ȗ) pravn. pravna ustanova
  institút2 -a m (ȗ); gl. inštitut
  inštitút -a m (ȗ) |raziskovalna enota|: univerzitetni inštituti

  inštitucionalizírati -am [ijo] dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; inštitucionalizíranje (ȋ); gl. institucionalizirati
  institucionalizírati -am [ijo] dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; institucionalizíranje (ȋ) |dati ustaljeno, zakonsko obliko|: kaj ~ izobraževanje

  Ali je norma, ki jo z zgoraj navedeno kodifikacijo ustvarja SP 2001, v resnici približana dejanski jezikovni praksi, lahko izvemo, če pregledamo jezikovno rabo v besedilnem korpusu Gigafida:

  institucija – 77.019 (finančna, državna, pristojna, evropska …)
  inštitucija – 15.189 (državna, finančna, pristojna, raziskovalna …)

  institut – 19.023 (pravni ...)
  inštitut – 92.144 (onkološki, kmetijski, mirovni, raziskovalni, ekonomski, kemijski …)

  institucionalizirati – 544
  inštitucionalizirati – 3

  Medtem ko raba potrjuje pravopisni dogovor pri pomenski razdelitvi pisnih različic institut 'skup pravnih določil' in inštitut 'ustanova' in pritrjuje tudi zapisu institucionalizirati, pa je pri samostalniku institucija mogoče opaziti naraščanje števila zapisov inštitucija s povsem identično kolokabilnostjo, torej družljivostjo v stalnih besednih zvezah, kar bi moralo jezikoslovce v prihodnje verjetno spodbuditi h kodificiranju dvojnice, torej institucija tudi inštitucija.

  Če vas problematika podomačevanja soglasniških sklopov zanima, si preberite tudi odgovor na vprašanje, ali pisati instrument ali inštrument: Glasbeni instrument je inštrument

  Helena Dobrovoljc (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.