×

Dvojezičnost v elektronskem podpisu • Vprašanje:

  Zanima me katera oblika dvojezičnega podpisa je pravilna:

  Nejc Novak
  Direktor prodajnega sektorja / Sales Director

  Nejc Novak
  Direktor prodajnega sektorja/Sales Director

  Odgovor:

  Poševnica v takih besedilih nadomešča veznik ali in torej vzpostavlja ločno priredje med delom besedila na svoji levi in desni. Kadar poševnica ločuje dve besedi ali besedna dela, jo skladno z odstavkom 451 Slovenskega pravopisa 2001 pišemo stično, npr. Celovec/Klagenfurt.
  A v navedenem primeru ločuje dve večbesedni enoti, zato bi priporočil prvo možnost, torej tisto z nestično poševnico. Pisanje stično bi namreč lahko povzročilo napačno razumevanje, po katerem naj bi bili v prirednem razmerju le sektor in Sales, ne pa vse tri levo in obe desno od poševnice zapisane besede.

  O (ne)stičnosti poševnice tudi v odgovorih:

  Stičnost poševnice
  Stičnost poševnice v obrazcih
  Navajanje zemljepisnih imen na dvojezičnih področjih

  Marko Snoj (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.