×

Sklanjanje priimka »di Batista« ob ženskem in moškem imenu • Vprašanje:

  Kako se sklanja ime Metod di Batista v primerjavi s Tina di Batista?

  Odgovor:

  Priimek na -a ob imenu moške osebe sklanjamo bodisi po 2. (pogosteje) ali 1. moški sklanjatvi, torej: Metod di Batista, Metoda di Batiste/di Batista, Metodu di Batisti/di Batistu, Metoda di Batisto/di Batista, o Metodu di Batisti/di Batistu, z Metodom di Batisto/di Batistom.

  Priimek na -a ob imenu ženske osebe pa se lahko sklanja bodisi po 3. oz. ničti (pogosteje) ali 1. ženski sklanjatvi, torej: Tina di Batista, Tine di Batista/di Batiste, Tini di Batista/di Batisti, Tino di Batista/di Batisto, o Tini di Batista/di Batisti, s Tino di Batista/di Batisto.

  Na podobna vprašanja smo v svetovalnici že odgovarjali (npr. sklanjanje imen Matija Gogala in Nikola Tesla ter sklanjanje priimka Megla).

  Tina Lengar Verovnik (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.