×

Ali je fraza »ponovno sta postala starša« ob rojstvu drugega otroka primerna? • Vprašanje:

  Zanima me ali je fraza ponovno sta postala starša ob rojstvu drugega otroka primerna? A ni tako, da starš postaneš ob rojstvu prvega otroka in ta fraza potem ni več primerna? Zanima me tudi slovnična pravilnost fraze postala sta starša, saj je načeloma samostalnik starši množinski, tukaj pa se uporablja v dvojini. A je tako pravilno?

  Odgovor:

  Pravilno ugotavljate, da poved Ponovno sta postala starša lahko deluje nekoliko nenavadno, saj implicira, da par vsaj enega otroka že ima, in je s tem starševski odnos vzpostavljen. Zvezo ponovno postati starš/mati/oče je zato smiselno razlagati z dopolnilom "novemu otroku", do katerega se vzpostavi nov starševski odnos. Ponovno postati starš/mati/oče bi po takem razumevanju pomenilo "preiti v stanje po rojstvu novega otroka (iz stanja starševstva predhodnemu otroku)".
  Kar se tiče pogostosti take in podobnih zvez (ponovno/spet/zopet postati starš/mati/oče) v besedilnih korpusih, zlasti Gigafidi, lahko ugotovimo, da sicer ni zelo pogosta, vsekakor pa se pojavlja (npr. ponovno postati očka/oče (15/8 pojavitev), starš (8 pojavitev), mamica (3 pojavitve); spet postati mamica (6 pojavitev). Podobno velja za nekatere druge samostalnike (npr. prvak, predsednik, minister, tarča), ki tudi označujejo stanje ali funkcijo, ki za koga že velja, vendar pridobi neko dodatno lastnost, nov čas trajanja itd.

  Samostalnik starši je izhodiščno res množinski, tvorjen po zgledu nemškega Eltern 'starši'; tudi v prvi izdaji SSKJ je edninska oblika starš še zaznamovana (prim. poizvedba na Franu), prav tako v [Slovenskem pravopisu 2001](prim. http://www.fran.si/iskanje?View=1&Query=starš). V zadnjih desetletjih je edninska oblika tudi zaradi družbenih sprememb postopoma postajala vse bolj nevtralna, o čemer pričajo vprašanja v svetovalnici:

  Dvojinsko obliko, ki se vam zdi sporna, medtem kot sorazmerno nevtralno navaja že prva izdaja SSKJ, prav tako v njej pri živalskem paru najdemo zgled za eksplicitno izražanje dvojine: starša sta ves dan prinašala hrano mladičem.

  V primeru, ki ga navajate, je dvojinska oblika verjetno tudi posledica tega (celotna problematika ujemanja povedkovega določila z osebkom je sicer precej kompleksna, prim. npr. Slovnična zgradba in vloga stavkov s pomensko podstavo SZ1 biti SZ2, Kunst-Gnamuš 1993), da gre za nanašanje na (neimenovani) par: [IME + IME] sta ponovno postala starša.
  Neizraženi osebek (torej par [IME + IME]), ki je v dvojini, vpliva na povedkovo določilo z nepolnopomenskim glagolom postati v obeh njegovih delih (pri glagolu in samostalniku). Neustrezno bi bilo torej: (onadva [IME + IME]) so postali starši ali sta postala starši. Za množinsko rabo postati starši v povedkovem določilu mora biti namreč tudi (logični) osebek v množini, npr. Ko ljudje postanejo starši, se včasih povsem spremenijo ali Nudijo pomoč parom, ki želijo postati starši (zgleda sta iz korpusa Gigafida).

  Domen Krvina (december 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.