×

Naziv profesorice slovenščine, ki je magistrica • Vprašanje:

  Kako zapisujemo nazive?
  Profesorica slovenščine je magistrica.
  Kateri zapis je pravilen:
  Mag. D. B. P. ali Mag. D. B. P. ,prof.?

  Odgovor:

  Na vprašanja glede zaporedja nazivov različnih vrst ob imenu posameznika smo že večkrat odgovarjali: Pisanje nazivov (1), Pisanje nazivov (2), Zapisovanje nazivov pred imenom in za njim.

  Znanstvene nazive zapisujemo pred imenom. Predvidevam, da gre v vašem primeru za osebo z opravljenim znanstvenim (tj. predbolonjskim) magisterijem, zato bi okrajšavo mag. umestili pred ime. Po bolonjskem podiplomskem študiju pridobljeni naziv mag. pa je strokovni naziv in ga umeščamo za ime, obvezno pa mu sledi še okrajšava stroke. Za vejico za imenom torej zapisujemo strokovne nazive, kamor sodi tudi prof. slov. – okrajšavi prof. mora namreč slediti še okrajšava stroke (podobno kot vedno sledi pri predbolonjskem univ. dipl. in bolonjskem dipl.).

  Ustrezni zapis bi bil torej mag. D. B. P., prof. slov. (okrajšave strokovnih in znanstvenih nazivov pišemo vedno z malo začetnico, razen kadar veliko začetnico zahteva skladenjski položaj, npr. na začetku povedi ali v prvi vrstici naslova v glavi dopisa).

  Tina Lengar Verovnik (januar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.