×

Velika ali mala začetnica v kratkem imenu • Vprašanje:

  Kadar se v besedilih naš naziv pojavlja večkrat, uporabljamo krajšo različico našega uradnega naziva. Prosimo za nasvet, ali naj se krajša verzija piše z veliko ali malo začetnico.
  Naš polni naziv: Komisija za preprečevanje korupcije
  Krajša verzija: Komisija ali komisija

  Odgovor:

  Pri večbesednih stvarnih imenih ustanov, organov, organizacij ipd. uporabljamo dolga imena le na začetku besedila (Komisija za preprečevanje korupcije), v nadaljevanju pa zaradi gospodarnosti in lažje berljivosti le skrajšano ime, navadno skladenjsko jedro večbesednega imena (komisija/Komisija).

  Uporabljamo malo ali veliko začetnico. Uporabniki se pogosto odločajo za zapis z veliko začetnico, še zlasti, če obstaja možnost, da so v besedilu omenjene tudi druge podobne ustanove (npr. različne komisije, zakoni).

  Če želimo izrecno pokazati na nedvoumno identifikacijo z neokrajšanim, tj. uradnim lastnim imenom oziroma nanosnikom, je smiselno na to opozoriti s skrajšano obliko v besedilu v oklepaju že ob njeni prvi omembi, npr. z uvajalnim izrazom v nadaljevanju ali dalje. Tak način uporabljamo tudi, če bi se v nadaljevanju odločili uporabljati kratico, npr. v nadaljevanju KPK.

  Dva zgleda:

  V Sloveniji je Komisija za preprečevanje korupcije Republike Slovenije (v nadaljevanju KPK) tisti organ, ki si najbolj javno in intenzivno prizadeva za njeno preprečevanje, pregon ter odpravo.

  Delovno področje organa je v konkretnem primeru določeno v Zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS št. 4/93 s spremembami, v nadaljevanju ZVRS), ki v 1. odstavku 7. člena določa, da Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju vlada) zastopa Republiko Slovenijo kot pravno osebo, če glede posameznih zadev s posebnim zakonom ni drugače odločeno.

  Tako priložnostno skrajšana imena v pravopisu ločimo od tistih, ki imajo tudi v skrajšani obliki status lastnih imen in jih uporabljamo kot enoumno skrajšana in tradicionalno razširjena, npr. Unija – Evropska unija, Zaliv – Perzijski zaliv.

  Preberite si še odgovore:

  Helena Dobrovoljc (februar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.