×

Vejica in večbesedni veznik »zato ker« • Vprašanje:

  Zanima me, kako pisati zato ker v naslednjih primerih. Z vejico ali brez?

  • Zakaj sprašuješ? –Zato, ker ne vem. ali Zato ker ne vem.

  • Zakaj se skrivaš? –Zato, ker nočem, da me vidijo. ali Zato ker nočem, da me vidijo.

  Menim, da z vejico, a želela bi še vašo potrditev.

  Imela pa bi še eno vprašanje: ali besedi hvala vedno sledi da ali lahko tudi ker? Na primer: Hvala, ker ste prišli.


  Odgovor:

  Na podobna vprašanja smo v svetovalnici že odgovarjali, npr.: Vejica med "šele" in "ko", Vejica in večbesedni vezniki.

  Odločitev o stavi vejice v primerih, ko je večbesedni veznik sestavljen iz prislovnega zaimka in veznika, ni toliko skladenjska kot pomenska. Bolj jasno to postane, če se poved z vezniškim nizom ne začenja, temveč je ta nekje sredi povedi, npr.:
  Sprašujem te zato, ker ne vem nasproti
  Sprašujem te, zato ker ne vem.
  Sobesedilo oziroma okoliščine nam pomagajo pri odločanju o tem, ali je prislovni zaimek vsebinsko ključni del glavnega stavka (in je zato v govoru tudi poudarjen) ali pa je v odvisnem stavku del večbesednega veznika (in je vsebinski pa tudi govorni poudarek na glagolu).

  Podobno se odločamo v primeru, ko je vezniški niz na začetku povedi:

  • Če želite prislovni zaimek v govoru poudariti, boste za njim zapisali vejico (Zato, ker ne vem; Zato, ker nočem, da me vidijo). V tem primeru bo prislovni zaimek zato poudarjen.
  • Če pa želite (še bolj) poudariti dejstvo, da ne veste/nočete, pa vejice ne boste zapisali (Zato ker ne vem; Zato ker nočem, da me vidijo). V tem primeru je stavčni poudarek na glagolski obliki in ne na zaimku zato.

  Glede zadnjega vprašanja: gradivo korpusa Gigafida kaže, da lahko medmetu hvala sledi tako da kot ker; obe zvezi sta tudi po zvrsteh približno enako razporejeni.

  Tina Lengar Verovnik (marec 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.