×

Ujemanje s pridevnikom ob sestavljenem osebku: raba poševnice • Vprašanje:

  Zanima me, ali je zapis v ocenjevalnem centru/fazi dopusten, če se pridevnik ocenjevalni nanaša tudi na fazo. Bi bilo treba ocenjevalni ponoviti, torej zapisati:
  v ocenjevalnem centru/ocenjevalni fazi?


  Odgovor:

  Formalno je zapis v ocenjevalnem centru/fazi sicer dopusten, saj se levi prilastek, v tem primeru pridevnik, navadno ravna po najbližjem elementu naštevalnega niza prirednih besednih zvez, torej se v slovničnem spolu in številu ujema s slovničnim spolom in številom najbližjega samostalniškega jedra.

  Tudi raba poševnice je ustrezna, saj se uporablja za pomen 'ali', 'oziroma'. Slovenski pravopis 2001 navaja sledeče primere:

  • Predpona o-/ob- pomeni 'okoli' ali 'pri';
  • Koper/Capodistria in Celovec/Klagenfurt.

  Vendar pa se tak zapis – pri odgovarjanju na tovrstna vprašanja sicer pomaga nekoliko širše sobesedilo – vseeno zdi stilno manj primeren, zato predlagamo zapis v ocenjevalnem centru / ocenjevalni fazi (z nestično poševnico, saj gre za dve večbesedni enoti).

  Podobni primeri so bili v Jezikovni svetovalnici že večkrat obravnavani, prim. odgovora:

  Mija Michelizza (marec 2017)