×

Sklanjanje in zapis besedne zveze »70-odstotni alkohol« z nečrkovnimi znamenji • Vprašanje:

  Zanima me pravilni zapis besedne zveze 70 % alkohol.
  Ali se v povedi Dodajte 1 liter 70-% alkohola, zaprite posodo in jo shranite v hladnem in temnem prostoru 2 tedna piše besedno zvezo z vezajem ali brez?


  Odgovor:

  V Jezikovni svetovalnici smo na podobna vprašanja v preteklosti že odgovarjali: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/466/stičnost-števke-in-simbola-merske-enote; https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/927/vezaj-in-simbol-v-pridevniškem-izrazu.

  Sicer pa je slovaropisna skupina, ki pripravlja pravopisni slovar kot gradivsko razširitev pravopisnih pravil, Pravopisni komisiji pri SAZU in ZRC SAZU že predlagala, da bi pridevniške tvorjenke, sestavljene iz števke in znamenja za odstotek, pisali s stičnim vezajem, torej 70-% alkohol, 30-% znižanje.

  Na tak način bi dosegli pomensko nedvoumnost, saj bi zapis z vezajem opozarjal na pridevniški pomen (npr. 3-% raztopina = 3-odstotna raztopina = triodstotna raztopina), pri zapisu s presledkom in brez vezaja pa gre za zapis simbola v samostalniški rabi (npr. 3 % raztopine = 3 odstotki raztopine).

  Predlagana raba (npr. 70-% alkohol) je seveda običajna v posebnih položajih, ki zahtevajo kratkost izražanja, v večini primerov pa je zvezo bolje izpisati (npr. 70-odstotni alkohol).

  Nina Ledinek (marec 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.