×

Katero ločilo izbrati med besedama toksin in antitoksin: vezaj ali pomišljaj?
 • Vprašanje:

  Pri bakterijah poznamo t. i. sisteme toksin-antitoksin, pri katerih imamo nek toksin ter pripadajoči antitoksin, ki nevtralizira toksične učinke toksina. Zanima me, kateri zapis za sistem toksin-antitoksin je pravilen: z vezajem ali pomišljajem? V angleščini je mogoče zaslediti obe različici, nekateri zapisujejo z vezajem, drugi s pomišljajem.


  Odgovor:

  Pravopisne rešitve so pogosto odvisne od stanja, razmerij ipd. v izvenjezikovnem svetu. Tudi pri vašem vprašanju se kažeta dve možnosti, katera je ustreznejša, pa boste najlažje presodili sami.

  1. Najverjetneje se toksin in antitoksin pojavljata skupaj le v stalnih zvezah, ki jih uvajajo samostalniki kot sistem, modul ipd. (tako vsaj kaže hiter pregled spletnega gradiva). V tem primeru gre za dihotomijo (najpogosteje "nasprotnost"), ki jo pisno zaznamujemo z nestičnim pomišljajem, torej sistem toksin -- antitoksin. Tako še npr. razmerje cerkev – država, odnos zdravnik -- pacient, vrh Rusija -- EU.

  2. Če toksin-antitoksin obstaja kot samostojna poimenovalna enota (in ne le v zgoraj omenjenih zvezah), pa bi bilo upravičeno tako pisanje, torej s stičnim vezajem. V sodobnih besedilih se namreč vedno pogosteje pojavlja nova skupina leksemov, ki bi jih lahko opredelili kot samostalniške priredne zloženke. Gre za tvorjenke, ki odslikavajo rezultat procesa v izvenjezikovnem svetu, ko iz dveh prej (in še vedno) samostojnih, neodvisnih prvin nastane nova poimenovalna (slovarska) enota, ki združuje oz. vsebuje lastnosti obeh, npr. novinar + urednik > novinar-urednik (novinar in hkrati urednik oz. obratno); tako še prostor + čas > prostor-čas ipd. Njihova posebnost je, da se pregibajo v obeh delih, tj. novinar-urednik novinarja-urednika.

  Glede na pregledano gradivo se mi sicer zdi bolj verjetna možnost, opisana pri točki 1.

  Na podobno vprašanje smo že odgovarjali pri ustreznem zapisu besedne zveze videno – kupljeno in v primeru dvojnih poimenovanj poklicev.

  Tina Lengar Verovnik (julij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.