×

So pravila v oddaji »Vem« vsakokrat »enaka« ali »ista«?
 • Vprašanje:

  V oddaji Vem na začetku drugega kroga eden od voditeljev reče: Pravila ostajajo enaka., drugi voditelj pa reče: Pravila ostajajo ista. Kateri ima prav?


  Odgovor:

  O dilemah pri rabi pridevnikov isti in enak smo v svetovalnici že pisali (isti/enak, istost/enakost).

  Oba voditelja želita najverjetneje povedati, da so pravila, ki veljajo v tej oddaji, po značilnostih enaka kot tista, ki so veljala v prejšnji. Prvi voditelj to (knjižnojezikovno pravilno) izrazi z uporabo pridevnika enak, drugi pa z uporabo pridevnika isti, na kar vpliva pogovorna raba. Po drugi strani pa ozadja oddaje ne poznamo dovolj dobro, da bi lahko trdili, da ni morda v vseh oddajah v uporabi samo en, isti nabor pravil, ki se ne spreminja.

  Urška Vranjek Ošlak (november 2017)