×

Rodilnik osebnih imen v imenih mestnih četrti
 • Vprašanje:

  V Mariboru imamo mestno četrt, imenovano MČ Ivan Cankar. Ali v takem primeru velja določilo iz paragrafa št. 98 v Slovenskem pravopisu?


  Odgovor:

  Določilo v členu 98 je priporočilo, da se večbesedno ime osebe v imenu ustanove zapisuje v rodilniku, torej sklanja. Pustimo ob strani, da določila zaradi različnih razlogov tudi ne upoštevamo (na Primorskem …), o čemer smo v svetovalnici že pisali:

  Določilo govori o imenih ustanov. Četrtne, krajevne in druge skupnosti so sicer poimenovanja oblik organiziranosti, a ne glede na to bi pričakovali tudi tu imena v rodilniku, saj gre za skladenjsko enako zgradbo. Toda pregled rabe pokaže, da se večbesedna osebna imena v imenih mestnih skupnosti pišejo različno, npr. v Celju so imena le v imenovalniku (Mestna četrt Karel Destovnik Kajuh, Mestna četrt Slavko Šlander), v Domžalah pa v imenih krajevnih skupnosti v rodilniku (KS Toma Brejca Vir, KS Simona Jenka, KS Slavka Šlandra, KS Venclja Perka).

  Pri novih zemljepisnih imenih (npr. imenih ulic, delov naselij …) se mora predlagatelj posvetovati s Komisijo za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade RS, ki skrbi za enotna načela podobnih imen, pri stvarnih imenih morda take prakse ni, zato so imena prepuščena stihiji. Pri problemu bi vam verjetno najbolj kompetentno znali svetovati na Geodetski upravi RS, kjer vse prostorske enote, tudi mestne dele in skupnosti, vpisujejo v Register prostorskih enot, verjetno po enotnem kriteriju.

  Helena Dobrovoljc (maj 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.