×

Kako zapisati ime nagrade: »nagrada Avsenik«
 • Vprašanje:

  Na spletu in v raznih besedilih glasbenih šol se pojavlja zame napačen zapis tekmovanja, in sicer 12. Mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik 2018.
  Kako zapisati popolnoma pravilno? Mednarodno in Avsenik z malo?


  Odgovor:

  Glede na rabo začetnice in zgradbo skladenjskih enot ločimo tri skupine nagrad:

  1. eno- ali večbesedna poimenovanja, ki so skladenjsko samostojne enote, pišemo z malo začetnico (oskar, kresnik; zlata palma, beneški lev; bob leta);
  2. v zvezi svojilnega pridevnika oz. pridevnikov in občnega oz. vrstnega poimenovanja pišemo z veliko začetnico le svojilni pridevnik ali več svojilnih pridevnikov (Nobelova nagrada; študentska Prešernova nagrada);
  3. v eno- ali večbesednih poimenovanjih, ki nastopajo skladenjsko v obliki samostalniške besedne zveze z desnim imenskim prilastkom, pišemo z veliko začetnico tiste enote, ki so lastna imena (nagrada Sklada Staneta Severja; ambasador Republike Slovenije v znanosti; zlati mikrofon Mirka Strehovca; velika nagrada Madžarske).

  Mala začetnica za vrstilnim števnikom je bila v svetovalnici že utemeljena: začetnica za vrstilnim števnikom.

  Glede nagrade Avsenik pa bi lahko interpretirali pravilo v členu 152 SP 2001 takole:

  Če je poimenovanje nagrade dvobesedno z občnoimenskim jedrom nagrada, pokal, priznanje ipd., potem je mogoče vzporedno z opisnimi poimenovanji tipa nagrada San Marina tudi nagrada Avsenik zapisati z veliko začetnico: 12. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik 2018.

  Helena Dobrovoljc (maj 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.