×

Stični vezaj: »oblikovalec kovin-orodjar«
 • Vprašanje:

  Spoštovani,
  zanima me, ali se poklica oz. izobr. programa klepar-krovec in oblikovalec kovin-orodjar pišeta s stičnim vezajem ali (ne)stičnim pomišljajem.


  Odgovor:

  Na vprašanje je bilo deloma že odgovorjeno:
  https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/599/dvojna-imena-poklicev

  Stični vezaj kot ločilo prirednosti med dvema samostalnikoma (krovec-klepar) je zadnji pravopis problematiziral ob lastnoimenskem zgledu Rimski-Korsakov – Rimskega - Korsakova, saj je povezal sklonljivost priredno imen, povezanih z nestičnostjo vezaja. Rešitev se ni uveljavila: stični vezaj danes večina uporabnikov piše tudi med sklonljivima sestavinama, npr.:

  • Izučil se je za krovca-kleparja.
  • iz marksizma-leninizma ...
  • v prostoru-času

  Pri odgovorih v svetovalnici pa smo že večkrat naleteli na problematiko večbesednosti, ko s stičnimi ločili ne povezujemo zgolj enakovrstnih sestavin, zato smo se odločili za nestičnost:

  1. namesto stičnega pomišljaja, ki ne povezuje istovrstnih sestavin (2013–2014), smo predlagali nestični pomišljaj (28. februar 2012 − 1. marec 2013): https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/163/ali-je-predložni-pomišljaj-lahko-tudi-nestičen;

  2. namesto stične poševnice, ki ne povezuje enobesednih imen (Ime/Nome), temveč večbesedna, smo predlagali nestično poševnico (Ime in priimek / Nome e cognome): https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1069/stičnost-poševnice-v-obrazcih

  Vendar pa ob zvezi oblikovalec kovin-orodjar ne priporočamo spremembe stičnosti vezaja, pri čemer se sklicujemo na neuspešnost njegove uvedbe pri Rimski-Korsakov – Rimskega - Korsakova, saj uporabniki ločila ne povezujejo z nesklonljivostjo besed ob njem. V teh zvezah se torej piše stični vezaj, besede ob njem pa lahko sklanjamo, npr. za oblikovalca kovin-orodjarja ipd.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss, Tina Lengar Verovnik ()Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.