×

Raba dvojine v projektnih diplomskih delih
 • Vprašanje:

  Na višji šoli lahko naši študenti študij zaključijo z izdelavo diplomskega dela (piše ga 1 študent) ali projektnega diplomskega dela (pišeta ga 2 do največ 4 študenti skupaj). Zanima me, ali se lahko v diplomskih delih, tj. strokovnih besedilih, v primeru, ko projektno diplomsko delo pripravljata dva študenta, uporablja dvojina (namesto 1. osebe množine), npr. V projektnem diplomskem delu sva prišla do spoznanja, da je ...? Nikjer nisem zasledila, da bi bila raba dvojine v strokovnih besedilih prepovedana oz. neustrezna.


  Odgovor:

  V svetovalnici smo že odgovarjali na vprašanje glede ustreznosti prve osebe množine in ednine; v odgovoru je pojasnjeno, da se lahko uporabljata obe. Skladno s tem tudi s prvo osebo dvojine ni nič narobe.

  Ne bi pa bilo prav uporabljati množine za dvojino, če je mišljena kot taka in če se avtorici ali avtorja ne skrijeta v majestetično množino (v kateri je nujna raba moškega spola; če je spol ženski, ni majestetična množina), ki jo uporabljajo mnogi naši kolegi tudi pri edninskem avtorstvu: Ugotovili smo, da ...

  Tina Lengar Verovnik, Peter Weiss (april 2019)


Prijavite se za odgovor