×

Sklanjanje priimkov »Nagorni« in »Navalni« ter »Matičetov« in »Pengov«
 • Vprašanje:

  Nikita Nagorni (priimek Нагорный nekateri prečrkujejo tudi kot Nagornij) je ruski telovadec. Kako sklanjati njegov priimek?
  V medijih sem pred časom zasledila, da priimek ruskega politika Navalni sklanjamo Navalnega, Navalnemu ... (ne Navalnija); iz tega izhaja tudi izražanje svojine z desnim prilastkom, torej stranka Navalnega.

  Zapomnila sem si, da smo se v šoli učili, da slovanske priimke na -ski, -čki, -cki ipd. sklanjamo po 4. moški sklanjatvi:
  Čajkovski -ega, Pavlovski -ega, Novicki -ega …; druge iz pridevnikov nastale priimke pa sklanjamo samostalniško:
  Maly -ja, Mirni -ja, Hrbaty -ja, Vyborny -ja, Južni -ja … Izjema je Gorki -ega, a je to zapisano tudi v pravopisnem slovarju.

  Kako naj sinu v 9. razredu osnovne šole razložim, kaj je prav in zakaj? Po katerem pravilu naj se ravna/ravnamo, če je prav Navalnega?

  Katero pravilo naj upošteva/upoštevamo pri sklanjanju slovenskega priimka Matičetov? Kot je razložila ga. profesorica pred nekaj dnevi v jutranji oddaji neke televizije, si je Milko Matičetov priimek izbral sam, pomeni pa 'vnuk Matičeta' = Matičetov. Takih priimkov naj bi bilo v Sloveniji zelo malo, tak naj bi bil tudi priimek Pengov.
  A če pogledamo v pravopisni slovar, se Pengov sklanja po 1. moški sklanjatvi: Pengova Pengovu … Sam Milko Matičetov naj bi želel, da bi uporabljali obliko, ki izraža svojilnost: Matičetovega Matičetovemu …, iz tega izhaja tudi izražanje svojine z desnim prilastkom, torej knjiga Matičetovega. Pri sklanjanju upoštevamo željo lastnika imena? Kaj če tega ne vemo? Priimki na -ov naj bi se sklanjali po 1. moški sklanjatvi.


  Odgovor:

  Že v odgovoru na vprašanje o sklanjanju priimka Plemeniti (povezava) je bilo rečeno:
  Domači izpridevniški priimki so tvorjeni iz nedoločnih pridevnikov in so posamostaljeni, npr. Majcen, Čuden, Pohleven, Moder, Pokorn, Prešeren, Studen, Truden itd. Sklanjajo se po prvi moški sklanjatvi.

  Izjema so priimki na -ski, -ški, -čki (Pleterski, Pisanski, Podhraški, Ciglenečki, Okički) in tisti slovanski izpridevniški priimki, ki so tvorjeni iz določnih pridevnikov, npr. Gorki, Pokorny, Podgorni, Podlužni. Ti se sklanjajo kot pridevniki.

  Slovanski priimki na -ov (Popov, Ivanov itd.) se sklanjajo po prvi moški sklanjatvi, priimek Matičetov je preprosto izjema, sklanja se kot pridevnik zaradi že opisanih okoliščin njegovega (novega) nastanka. Priimek Pengov je samo pisna različica priimka Pengal, ki je po izvoru deležnik na -l iz glagola pengati 'slikati' (Bezlaj, ESSJ 2, 163), prim. podobne pare VadnovVadnjal, PremrovPremrl, ŠemrovŠemrl.

  O sklanjanju priimka Matičetov pa tule: Kako sklanjati ime Milko Matičetov?

  Silvo Torkar (november 2019)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.