×

Skavtski »Bi-Pi« in njegova raba
 • Vprašanje:

  Robert Baden-Powell, ustanovitelj skavtov, je večkrat imenovan kar z vzdevkom Bi-Pi. Kako se ta pravilno zapiše in sklanja: Bi-Pija, Bi-Pi-ja ...? Kaj pa njegovo polno ime: Roberta Badna-Powella?


  Odgovor:

  Ustanovitelja skavtov z imenom Robert Baden-Powell pripadniki te organizacije oz. gibanja pogosteje kot s polnim imenom poimenujejo kar z vzdevkom, ki mu ga je nadela njegova soproga – B-P. V slovenščini se je namesto z vezajem povezanih začetnic priimkov (Baden-Powell) začela uporabljati kratica, ki sledi angleškemu izgovoru B-P [bí-pí], torej Bi-Pi. Ker nastopa ta nenavadna kratica v skladenjskem okolju v položajih, ki zahtevajo tudi pregibanje, zvezo tudi sklanjamo, a le v drugi sestavini, kar je podobno kot pri kratici (Wi-Fi), o kateri smo že pisali, torej duh Bi-Pi-ja.

  Bi-Pi
  Ker je kopičenje nečrkovnih pisnih znamenj pogosto nezaželeno, je tudi pregibanje te kratične zveze pogosto vprašljivo: inicialki, ki sta razširjeni z malo zapisanima i-jema, povežemo s prirednim vezajem, pri neimenovalniški rabi pa dodamo tej zvezi še sklonilo z vezajem, torej:
  Bi-Pi, rod. Bi-Pi-ja (v rabi sicer zasledimo tudi zapise duh Bi-Pija in tudi BiPi-ja).

  Primer:

  • Ob italijanskem jezeru smo preživeli štiri dni, med drugim pa je do nas prišel tudi Bi-Pi-jev plamen. Ta plamen miru so 22. februarja letos prižgali na grobu ustanovitelja skavtstva Roberta Stephensona Smytha Baden-Powella. Simbolizira dejstvo, da je duh Bi-Pi-ja v gibanju še vedno prisoten.

  Baden-Powell
  O sklanjanju izhodiščnega, torej neokrajšanega priredno povezanega imena smo v svetovalnici že pisali v odgovoru O sklanjanju priredno povezanih imen.

  Tu smo tudi zapisali, da priporočamo pregibanje obeh sestavin, kar je nedvomno postalo praksa:

  • življenje Roberta Badna-Powella.

  Ni odveč omeniti, da slovarski del Slovenskega pravopisa 2001 predvideva pri tujih priredno povezanih dvodelnih priimkih le pregibanje druge sestavine. Pravopis torej po zgledu Gay-Lussác, rod. Gay-Lussáca, priporoča tudi Baden-Powell, rod. Baden-Powella, … a je ta praksa v preteklih letih postala manj pogosta, pogosteje sklanjamo obe sestavini.

  Tu pa se zastavlja nova dilema, in sicer izpuščanje neobstojnega polglasnika pri neimenovalniških sklonih. Je pravi rodilnik res Badena-Powella ali pa Badna-Powlla ali Badna-Powella ali Baden-Powlla ...?
  Dilema ni osamljena, v podobnih primerih smo se že sklicevali na pojav, ki smo ga v svetovalnici že opisali, in sicer pri imenu SchengenSchengena : šengenšengena/šengna (povezava na odgovor).

  Kaj smo ugotovili? Pri nekaterih imenih se s pogosto rabo tujega imena nekdaj citatni izgovor podomači in tudi pri sklanjanju vse bolj uveljavljamo pravila, ki veljajo za podobno glaseča se neprevzeta imena:

  • PowellPowella ... a danes se ime že vse bolj izgovarja kot [pável], zato se pojavlja tudi pregibanje PowellPowlla (v rodilniku torej bodisi Powella bodisi Powlla)
  • enako Baden (rod. Badna/Badena)

  Primer:

  • Skavti so pripravili tudi zelo zanimivo igro, ki se je navezovala na ustanovitelja skavtov Roberta Badna-Powlla, ki se je v Afriki bojeval proti divjim Burom.

  Trenutno je v rabi še pogostejša možnost Badena-Powella (v spomin Robertu Badenu-Powellu), vendar pa moramo taka imena opazovati tudi z vidika dinamičnosti jezikovnega sistema.

  Bodi pripravljen ali Bi-Pi
  Kot zanimivost omenimo še, da se v kratici Bi-Pi skriva še en pomen. Skavte po širnem svetu združuje prav poseben pozdrav, s katerim se spomnijo na skavtska načela in tudi svojega ustanovitelja. Skavt dvigne desno roko v višino oči in iztegne kazalec, sredinec in prstanec (kar simbolizira tri skavtske vrline: odkritosrčnost, požrtvovalnost in čistost), ob tem pa s kazalcem prekrije mezinec (kar simbolizira, da močnejši poskrbi za šibkejšega). Ob dvigu roke izreče skavtsko geslo »Bodi pripravljen!« (v angleščini be prepared) ali kar na kratko »Bi-Pi!«.

  Helena Dobrovoljc, Manca Černivec (marec 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.