×

Sklanjanje moških imen »Tibor« in »Nymer«
 • Vprašanje:

  V družini imamo dve moški imeni, za kateri nismo enotni glede sklanjatve, posebej glede tega, ali se podaljšujeta z -j- ali ne: Tibor, Nymer.


  Odgovor:

  V slovenščini se besede in imena na -or (razen enozložnih, npr. Bor Bora) večinoma pregiba s podaljšavo – torej Tibor Tiborja. Svojilni pridevnik iz imena Tibor je Tiborjev.

  Pri imenu Nymer sta dilemi dve. Prva je ta, ali je ime izgovorjeno s polglasnikom ali ne. Od tega je deloma odvisno, ali bomo ime pri pregibanju podaljšali z j ali ne. O tem, da nekatere prevzete besede šele po določenem času začnemo izgovarjati s polglasnikom, ki ga pri pregibanju izpuščamo, smo že pisali (Hofer, Schengen). Pri sklanjanju prevzetih besed je izpad neobstojnega polglasnika v končnici manj pogost kot v slovenskih besedah. Ker je ime prevzeto in novejše, je bolj verjetno, da ga bomo podaljšali z j, torej Nymer Nymerja (in ne Nymer Nymra), svojilni pridevnik Nymerjev (in ne Nymrov). Sklanjanje besed brez izpada (potencialno neobstojnega) samoglasnika in brez podaljšave z j (na način Nymer Nymera) je značilno za nekatera narečja, za knjižni jezik pa ne oziroma le redko (npr. biser bisera).

  Urška Vranjek Ošlak (marec 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.