×

Kako pisati »hekaton« in kaj pomeni
 • Vprašanje:

  Ali besedo hackathon slovenimo v hekaton? V medijih sem zasledila oba zapisa.


  Odgovor:

  Beseda hekaton je prevzeta iz angleščine, kjer je nastala kot prekrivanka:

  • (angl.) hack(er) + marathon > hackathon > hekaton

  Uporabljamo jo v pomenu 'organizirano tekmovanje v reševanju poslovnih in tehnoloških izzivov ter izzivov v znanju'. Znano je, da se taki dogodki organizirajo z namenom prenosa znanja med ljudmi, predvsem z namenom ustvarjanja inovativnih produktov (večinoma digitalnih produktov).

  V slovenščini pri prevzetih besedah težimo k podomačevanju ali nadomeščanju s slovensko ustreznico – pri nekaterih se to zgodi kmalu po pojavitvi v jeziku (gl. na primer ključnik), pri drugih nekoliko pozneje (na primer wellness), pri nekaterih pa podomačitve nikoli zares ne zaživijo (na primer make up). Beseda hackathon po rabi sodeč spada med tiste, ki že imajo podomačeno ustreznico – stanje v Gigafidi kaže, da je podomačeni hekaton po številu pojavitev (35 proti 14) že prehitel angleški izvirnik.

  Urška Vranjek Ošlak, Helena Dobrovoljc (april 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.