×

Ujemanje v povedi z izrazom »večina«
 • Vprašanje:

  Nekateri so kriminalci, a večina je nedolžnih. ALI […] večina je nedolžna.
  Je oboje prav?
  Tako kot je oboje prav v zgledu: Pet ljudi je bilo zadovoljnih. Pet ljudi je bilo zadovoljno.
  Če dodamo npr. večina ljudi: je zadovoljna ALI zadovoljnih?
  Kaj pa tretjina? Tretjina je bila vesela. Tretjina prisotnih je bila vesela ALI veselih?
  Kako si pomagamo?


  Odgovor:

  Na podobna vprašanja smo v svetovalnici pred časom že odgovarjali:

  https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/3076/ujemanje-v-stavku-količinski-izrazi-4
  https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/823/ujemanje-v-stavku-količinski-izrazi-3
  https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/265/ujemanje-v-stavku-količinski-izrazi

  Kot lahko razberete tudi iz naštetih odgovorov, je v zgledu z glavnim števnikom (pet ljudi), ki ga lahko interpretiramo kot jedro samostalniške zveze, ustrezna pridevniška raba le rodilnik množine, in to tako v prilastku kot v povedkovem določilu (tu v srednjem spolu ednine od (n +) 5 naprej stoji le pomožnik biti, bilo): pet zadovoljnih ljudi, pet ljudi je bilo zadovoljnih. Raba pet ljudi je bilo zadovoljno torej ni ustrezna.

  Kot ugotavljate že sami, pa sta v primerih, ko v zvezi stoji količinski izraz, ki pomeni del celote (večinoma gre za tvorjenke na -ina, med njimi zlasti poimenovanja števil, zapisanih z ulomki: tretjina, četrtina, petina, šestina ...), možnosti dve – ednina : množina.

  Pri tem je težko reči, ali je med formalno različnima, ob tem pa v rabi dokaj izenačenima izraznima možnostma kakšna (izrazitejša) pomenska razlika: po krajšem premisleku in anketi med nekaj uporabniki lahko rečemo, da ujemalna edninska možnost (pridevnik v povedkovem določilu se v številu ujema s količinskim samostalniškim jedrom zveze) morda nekoliko manj nakazuje, da gre za večji del ne nujno imenovane celote (tretjina ([celote, npr. prisotnih]) je vesela), medtem ko neujemalna množinska pridevniška možnost to dejstvo nakazuje nekoliko bolj:

  • Nekatere vrste so plenilske in lovijo druge žuželke, večina pa je rastlinojedih.
  • Kar 43 odstotkov moških je čezmerno hranjenih in petina je debelih.
  • Nekaj manj kot 46 odstotkov anketiranih je navedlo, da so z delom svojega župana v preteklem mandatu zadovoljni ali zelo zadovoljni, četrtina je delno zadovoljnih, skoraj 30 odstotkov pa nezadovoljnih.

  Ne drži pa to izrazito, saj takšno poudarjanje tudi pri ujemalni edninski možnosti nikakor ni izključeno:

  • Dobra petina anketirancev je optimistična in pričakuje rešitev sporov do maja naslednjega leta.
  • Tretjina odraslih prebivalcev Christiane dela izven naselja, tretjina je zaposlena znotraj skupnosti, tretjina pa ne počne nič.

  Ne glede na možne manjše navedene razlike pri pomenskem izpostavljanju celote ali ne sta izrazno obe možnosti povsem ustrezni.

  Domen Krvina (april 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.