×

Je galerija »umetniška« ali »umetnostna«?
 • Vprašanje:

  Kaj je bolj pravilno, umetniška ali umetnostna galerija? Glede na SSKJ je pravilno oboje, tudi Gigafida najde obe zvezi – sicer je več zadetkov za umetnostno galerijo, a je to mogoče pripisati virom, ki se nanašajo na Umetnostno galerijo Maribor.


  Odgovor:

  Slovenščina je besedotvorno precej bogat in razgiban jezik, kar se kaže tudi z besedotvornimi dvojnicami, ki so delno pomensko sinonimne (npr. tehničen in tehniški, zvočen in zvokoven, analitičen, analitski in analizen itd.). Med seboj se lahko (ni pa nujno) razlikujejo po besedotvorni podstavi oz. po besedi, iz katere so tvorjene (analitski < analitik, analizen < analiza, analitičen < analitika).

  Kot ste ugotovili že sami, sta pridevnika umetniški in umetnostni deloma sinonimna. Pomensko je pridevnik umetniški nekoliko širši, kar navaja tudi SSKJ2:

  umétniški -a -o prid. (ẹ̑)
  nanašajoč se na umetnike ali umetnost

  umétnosten -tna -o prid. (ẹ́)
  nanašajoč se na umetnost

  SSKJ2 pri obeh geslih omenja besedno zvezo s samostalnikom galerija; pojavljanje zvez umetniška galerija in umetnostna galerija v rabi potrjuje tudi pregled gradiva v korpusu Gigafida.

  Pridevnik umetniški ima, kot že rečeno, širši pomen od pridevnika umetnostni, saj se nanaša tako na umetnike kot na umetnost – to potrjuje tudi pregled okolice obeh pridevnikov v Gigafidi. Spodaj navajamo 10 najpogostejših samostalnikov na desni strani (vseh je seveda precej več):

  • umetniški: vodja, delo, ustvarjanje, društvo, ime, slika, praksa, izražanje, vtis, produkcija;
  • umetnostni: zgodovinar, drsanje, zgodovina, zgodovinarka, obrt, galerija, drsalec, drsalka, kritik, vzgoja.

  Iz tega je mogoče sklepati, da je pridevnik umetnostni sicer precej bolj specializiran, zlasti za področji umetnostne zgodovine in umetnostnega drsanja, vendar pa glede na podatke ne bi upali trditi, da je besedna zveza umetnostna galerija ustreznejša od zveze umetniška galerija – osrednja dejavnost galerij je namreč povezana tako z umetnostjo kot tudi z umetniki.

  Urška Vranjek Ošlak (maj 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.