×

Izražanje spola pri pridevniku v povedni rabi
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je uveljavljena oblika zapisa zadovoljen/na pravilna, ko gre za nagovarjanje osebe moškega in ženskega spola.

  Primer: Ali si zadovoljen/na z našimi storitvami?


  Odgovor:

  Če se pri vprašanju tega tipa odločate za uporabo oblik obeh spolov, res uporabite poševnico:

  • Ali si zadovoljen/zadovoljna z našimi storitvami?

  Tudi v zamenjanem zaporedju gre:

  • Ali si zadovoljna/zadovoljen z našimi storitvami?

  Glede na to, da je naslovnik neznan, o čemer sklepamo zaradi možnosti rabe obeh oblik, se lahko odločite tudi za vikanje:

  • Ali ste zadovoljni z našimi storitvami?

  Krajšanje:
  Če imate malo prostora, se lahko odločite za krajšanje. V tem primeru končaj ženske oblike ni zgolj pritaknjen moški obliki, temveč ga zamenja, zato bi morala biti ženska oblika za poševnico uvedena z vezajem. Iz pridevniškega priponskega obrazila -en se pri ženski obliki izpusti z e zapisani polglasnik, kar za obrazilom nakažemo.

  • Ali si zadovoljen/-ljna z našimi storitvami?

  Tudi če zaporedje oblik spremenimo, priporočilo glede poševnice in vezaja ostaja:

  • Ali si zadovoljna/-ljen z našimi storitvami?

  O uveljavljanju ženskih poimenovanj v uradnih dopisih ter rabi moških in ženskih oblik ter nezaznamovanosti moškega spola smo v naši svetovalnici že pisali: O rabi moških in ženskih oblik ter nezaznamovanosti moškega spola. O krajšanju samostalniških poimenovanj pa smo pisali v odgovoru: Kateri od zapisov – »učenec/-ka« ali »učenec/ka« – je ustreznejši?

  Helena Dobrovoljc, Nataša Gliha Komac (junij 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.