×

Vrinjeni stavek brez druge vejice, če sledi dvopičje
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali lahko ob koncu vrinjenega stavka ne pišemo druge vejice, še sledi dvopičje, ki bi v vsakem primeru uvajalo premi govor. Primer:

  • Za nadzor je nujno »aktivno vladanje« oziroma, kot bi rekel Lippman: »Svoboda trga zahteva aktivno in čuječo politiko«.

  Namesto dvopičja bi najbrž lahko dali tudi vejico ali podpičje (Se strinjate?). Vem, kako bi poved lahko tudi preoblikovali, da bi se izognili takšni dilemi, vendar me zanima tudi, kaj menite glede ustreznosti rabe, kot je.


  Odgovor:

  Vaša poved omogoča dve skladenjski interpretaciji.

  Po prvi, ki jo ponujate sami, je "kot bi rekel Lippman" vrinjeni stavek. Tega lahko označimo z različnimi parnimi ločili; zapišemo ga bodisi med vejice, oklepaje ali pomišljaje. V vsakem primeru pa je v vrinjenem stavku izražena informacija z neke druge ravni propozicije, ki jo lahko na tej točki tudi izpustimo.

  Brez vrinjenega dela vaša poved ne bi imela t. i. napovednega stavka, zato bi premi govor dejansko razumeli kot citirano poved ali poved v povedi, pred katero pa dvopičja ne zapisujemo (gl. tudi ta odgovor):

  • Za nadzor je nujno »aktivno vladanje« oziroma »Svoboda trga zahteva aktivno in čuječo politiko«.

  Tako zapisana poved je vsebinsko vseeno preveč okrnjena, zato bi pojasnilo o avtorstvu citata vanjo na tak ali drugačen način vključili -- o tovrstnem preoblikovanju ste, kot pišete, razmišljali že sami. Vendar pa tudi tako dodana informacija ne bi vplivala na opustitev dvopičja. Npr.:

  • Za nadzor je nujno »aktivno vladanje« oziroma (po Lippmanu) »Svoboda trga zahteva aktivno in čuječo politiko«.

  Tudi dodajanje vrinjenega stavka tega ne spremeni:

  • Za nadzor je nujno »aktivno vladanje« oziroma, kot bi rekel Lippman, »Svoboda trga zahteva aktivno in čuječo politiko«.
  • Za nadzor je nujno »aktivno vladanje« oziroma (kot bi rekel Lippman) »Svoboda trga zahteva aktivno in čuječo politiko«.
  • Za nadzor je nujno »aktivno vladanje« oziroma -- kot bi rekel Lippman -- »Svoboda trga zahteva aktivno in čuječo politiko«.

  Po drugi skladenjski interpretaciji pa gre za poved s t. i. vmesnim odvisnikom med dvema glavnima stavkoma. V tem primeru vejice ne bi zapisali pred podrednim veznikom kot, temveč pred nizom prirednega in podrednega veznika (oziroma kot), s katerima se ta vmesni odvisnik začenja.

  Pri uvajanju drugega glavnega stavka pa imamo dve možnosti. Lahko ga uvedemo z dvopičjem, saj ima vmesni odvisnik obliko napovedne povedi (vsebuje glagol rekanja); lahko pa ga uvedemo tudi z vejico, saj je ta pri tovrstnih skladenjskih zgradbah pač običajna:

  • Za nadzor je nujno »aktivno vladanje«, oziroma kot bi rekel Lippman: »Svoboda trga zahteva aktivno in čuječo politiko.«
  • Za nadzor je nujno »aktivno vladanje«, oziroma kot bi rekel Lippman, »Svoboda trga zahteva aktivno in čuječo politiko«.

  Pazite pa na zaporedje ločil ob koncu povedi. V prvem primeru je pika znotraj dobesednega navedka, v drugem je za citirano povedjo.

  Tina Lengar Verovnik (julij 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.