×

Sklanjanje besede »prostofer«
 • Vprašanje:

  Kako se sklanja beseda Prostofer (ime projekta) oziroma prostofer (voznik, ki to storitev opravlja)? Sestavljena je iz besed prostovoljni in šofer. Opazila sem namreč, da sodelujoči pri projektu velikokrat zapišejo prostofera, meni pa bi bilo bolj smiselno reči prostoferja (šoferja).


  Odgovor:

  Pri tvorjenki prostofer oz. Prostofer gre za t. i. prekrivanko. Te Nataša Logar v članku Stilno zaznamovane nove tvorjenke – tipologija opredeljuje kot tvorjenke iz dveh ali več besed, ki nastanejo »tako, da se podstavne besede, ki so izrazno deloma enake, v enakem delu prekrijejo« (str. 96). Najpogostejši je vzorec, pri katerem nova tvorjenka nastane iz prvega dela prve besede in zadnjega dela druge besede. Med zgledi avtorica navaja tako občne besede kot lastna imena, npr. Opoldnevnik (opoldne + dnevnik), problemat (problem + avtomat). Iz njenih primerov je tudi razvidno, da ne gre vedno za prekrivanje enakega dela besed, temveč lahko poljubni del ene besede prekrije poljubni del druge (tak je primer RAPšeren iz Prešeren + rap). Tudi v svetovalnici smo o tem za slovenščino relativno novem tipu tvorjenja že pisali (npr. v tem odgovoru).

  V vašem primeru je prekrivanka nastala iz podstavnih besed prostovoljni in šofer. Jezikovni uporabniki, ki poznajo njen pomen, jo bržkone dovolj močno povezujejo z drugo podstavno besedo, da tudi prekrivanko sklanjajo s podaljšavo z j, kakor sklanjamo samo besedo šofer. Torej:

  • šofer šoferja in tudi
  • prostofer/Prostofer prostoferja/Prostoferja.

  Tako jo sklanjajo tudi na spletni strani prostofer.si:

  • Vozniki, ki želijo postati prostoferji, to sporočijo na občino, v kateri živijo in je priključena projektu Prostofer, ali to sporočijo zavodu Zlata mreža, kjer vas vpišemo v seznam prostoferjev.

  (Medklic o začetnici: kadar imamo v mislih ime projekta, ga pišemo z veliko začetnico; kadar mislimo na posameznika, ki je v okviru tega projekta postal prostovoljni šofer, pa ga pišemo z malo.)

  Pregled dostopnega gradiva pa kaže, da se ob sicer močno prevladujočem sklanjanju s podaljšavo z j, občasno pojavijo tudi nepodaljšane oblike, npr.:

  • Direktorica Doma Petra Uzarja Tržič Anamarija Kejžar je opozorila, da stanovalci nimajo možnosti prevoza s taksijem do zdravstvenega doma oziroma se taksi pripelje iz Kranja, kar je za stanovalce predrago, in upa, da jim bodo na voljo t. i. prostoferi ali podobne oblike, s katerimi bi stanovalcem omogočili te krajše prevoze.

  V teh primerih pisec očitno nima uzaveščene podstave tvorjenke, zato jo pregiba neodvisno od besede šofer. Morda v njej kot podstavno celo dojema sestavino fer, ki sicer ni samostalnik, je pa za pregibanje pomembna njena enozložnost. Kot je pojasnjeno tukaj, se namreč enozložni samostalniki na r v slovenščini prevladujoče pregibajo brez podaljševanja osnove (npr. bar bara, tir tira).

  Včasih se tudi zgodi, da se enakoglasne občne besede in lastna imena pregibajo različno; taka sta para sever severa – Sever Severja in požar požara – Požar Požarja (o čemer smo pisali npr. v tem odgovoru). Vendar po pregledu dostopnega gradiva nič ne kaže, da bi pri besedah prostofer in Prostofer prihajalo do tovrstnega razlikovanja.

  Tina Lengar Verovnik (julij 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.