×

Sta »delinkvent« ali »delikvent« pisni dvojnici?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kateri izraz je pravilen oz. ga lahko uporabimo v strokovnem besedilu, delikvent ali delinkvent v smislu npr. 'mladoletnega prestopnika'? V SSKJ oz. Pravopisu je kot pravilen zapisan samo izraz delinkvent (v pomenu prestopnik), vendar najdem tudi pogosto rabo izraza delikvent (preverjeno na Gigafidi) v strokovnih, leposlovnih in drugih objavljenih besedilih. Kaj je torej pravilno in dovoljeno uporabljati, izraz delinkvent, delikvent ali celo oba omenjena izraza?


  Odgovor:

  V slovarjih knjižnega jezika na portalu Fran najdete za pomen 'prestopnik' le eno obliko: delinkvent.

  SSKJ 2014
  delinkvènt -ênta tudi -énta m (ȅ é, ẹ́)
  kdor stori kaznivo dejanje: kaznovati delinkventa; enkratni, mladoletni, poklicni delinkvent; delinkvent iz navade; prevzgoja delinkventov

  SP 2001
  delinkvènt -ênta tudi delinkvènt -énta m, člov. (ȅ é; ȅ ẹ́) prestopnik
  delinkvêntka -e tudi delinkvéntka -e ž, člov. (ȇ; ẹ̑) prestopnica

  Pogled v Slovenski etimološki slovar vam razkrije, da je beseda nastala iz latinskega glagola delinquere:

  SES (2016)
  dēlinquere ‛pregrešiti se, zagrešiti kaznivo dejanje’, prvotno *‛razvezati (se), razpustiti (se)’, sestavljenega iz lat. dē ‛od, raz-’ in linquere ‛zapustiti, opustiti’

  Hkrati pa je v rabi tudi beseda delikt v pomenu 'prestopek':

  SP 2001
  delíkt -a m (ȋ) |kaznivo dejanje|; moralni ~ (prestopek, hudodelstvo)

  Morda je navedeno tudi razlog, da v nestrokovnih krogih prihaja do sklepanja, da je oseba, ki zagreši delikt (prestopek), delikvent, kar opažate sami v korpusni rabi.

  Čeprav pri pisnih dvojnicah tega tipa jezikovni uporabniki pričakujejo odločitev, ki bo dopuščala v knjižnem jeziku le eno možnost, nas ustaljenost tudi drugačne rabe sili v kompromise. O takih srednjih poteh, ki jih narekuje pogostnost v jezikovni rabi, tudi ob besednih parih:

  lahko rečemo, da pregledano gradivo kaže na uveljavljanje pisne dvojnice, ki je naši (normativni) slovarji še niso evidentirali, v prihodnje pa jo zagotovo bodo.

  Helena Dobrovoljc (november 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.