×

Sklon samostalnika, ki ga uvaja predložna zveza »na temo«
 • Vprašanje:

  Imam vprašanje o imenovalniških in rodilniških prilastkih. Vem, da so se odgovori že večkrat pojavili na vašem spletnem forumu - otok Hvar (https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1615/sklanjanje-besednih-zvez-tipa-otok-hvar)
  Moje vprašanje je sicer podobno vprašanju: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1872/sklanjanje-besedne-zveze-pojem-konflikt
  Potrebovala bi vašo potrditev.

  1. Ali naj rečem:
   a) Govorimo o temi ljubezni.
   b) Govorimo o temi ljubezen.

  2. Ali naj rečem:
   c) Ustvarjali bomo izdelke na temo ljubezni./Imeli bomo tehniški dan na temo onesnaževanja.
   č) Ustvarjali bomo izdelke na temo ljubezen./Imeli bomo tehniški dan na temo onesnaževanje

  Glede članek https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1872/sklanjanje-besedne-zveze-pojem-konflikt sklepam, da bo prav a) in c).

  1. Kaj pa tole:
   a) Temam ljubezen, onesnaževanje in avtomobilizem bomo dali prednost.
   b) Temam ljubezni, onesnaževanja in avtomobilizma bomo dali prednost.


  Odgovor:

  Podobno kot v odgovoru o zvezi »pojem konflikt« velja tudi ob zvezah s samostalniškim jedrom tema, le da v tem primeru jedrni samostalnik nima več pomenov.

  Kadar uporabljamo zvezo s pomenom, ki govori, o kateri tematiki bo potekalo predavanje, srečanje, natečaj ..., je primerno uporabiti rodilnik:

  • predavanje z delavnico na temo marketinga
  • natečaj za kratek strip na temo diskriminacije
  • strokovni posvet na temo komunalnih čistilnih naprav
  • Odprt je natečaj za najboljšo fotografijo na temo zdravja in podnebnih sprememb.
  • vizualna sporočila na temo koronavirusa

  Imenovalnik uporabljamo, kadar navajamo ime teme, natečaja, posveta ipd.:

  • Eseji na temo »Learning from Nature« so lahko napisani v angleščini, francoščini, španščini in nemščini.
  • tekmovanje na temo Mladi in kmetijstvo

  V navedenih primerih je očitno izpuščena skladenjsko sicer neobvezna, fakultativna uvajalna zveza, ki bi nedvoumno napovedovala ime, naslov, npr. »z imenom«, »z naslovom«, s čimer se uvede imenska enota:

  • Gasilska zveza Slovenije se je predvsem zaradi velikega števila požarov na kmetijah v preteklih letih odločila za programsko usmeritev letošnjega oktobra, meseca varstva pred požari, na temo z naslovom Požarna varnost na kmetiji.

  • Ob 17. uri bo eden najbolj znanih slovenskih alpinističnih parov, zakonca Grmovšek, predaval na temo z naslovom »Nikoli ne odnehaj«.

  Omenimo še opažanje, da v sodobnih medijih imensko enoto pogosto zapišejo z drugačno tipografijo, barvo ..., s čemer nakažejo, da je tako uvedena enota skladenjsko samostojna in okamnela:

  • Znanje o gozdovih vas skupaj z družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o. vabimo k sodelovanju na likovnem natečaju na temo GOZD.

  Helena Dobrovoljc (november 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.