×

Imena izobraževalnih programov
 • Vprašanje:

  Ali se imena srednješolskih programov pišejo z veliko ali malo začetnico?
  Na primer:

  • srednje poklicno izobraževanje, program Mizar ali mizar;
  • srednje strokovno izobraževanje, program Ekonomski tehnik ali ekonomski tehnik;
  • gimnazijski program Klasična gimnazija ali klasična gimnazija.


  Odgovor:

  Na podobna vprašanja smo v svetovalnici že odgovarjali, ko smo pojasnjevali, katero začetnico izbirati pri zapisovanju srednješolskih predmetov, strokovnih modulov in kurikularnih področij, izbirnih predmetov ter študijskih smeri in predmetov.
  Podobno kot pri šolskih predmetih gre tudi pri srednješolskih in gimnazijskih programih za vrstna poimenovanja. Programi so enaki ne glede na šole, ki jih izvajajo, zato jih je smiselno pisati z malo začetnico:

  • program mizar (na spletnih straneh nekaterih šol poimenovan tudi program mizar/mizarka),
  • program ekonomski tehnik (tudi temu se ponekod pridružuje ekonomska tehnica) in
  • gimnazijski program klasična gimnazija (ki je ponekod zapisan tudi z rodilniško zvezo, tj. program klasične gimnazije -- podobno kot program športne gimnazije).

  Za razliko od srednješolskih programov univerzitetni programi niso generični, temveč (eni bolj, drugi manj) unikatni, zato so lastna imena in jih pišemo z veliko začetnico:

  • študijski program Lesarsko inženirstvo,
  • študijski program Ekonomske in poslovne vede ipd.

  Tina Lengar Verovnik (december 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.