×

Izgovor imena podjetja »Spar«
 • Vprašanje:

  Zakaj se ime podjetja oz. trgovin Spar in Interspar izgovarja s š-jem?


  Odgovor:

  Spar je ime prvotno nizozemske trgovske verige, ki smo jo Slovenci najprej spoznali pri čezmejnem nakupovanju v Avstriji in s tem prevzeli tudi nemško izgovarjavo nizozemskega imena.

  Prevzemanje izrazov iz tujih jezikov s posredovanjem nemščine ima v slovenščini dolgo tradicijo, saj je bila nemščina na slovenskem ozemlju stoletja dominantni jezik. Zlasti je to razvidno pri besedah, ki vsebujejo sklopa sp in st, ki se v knjižni nemščini na začetku besed izgovarjata kot [šp] in [št], v narečjih pa takšno izgovarjavo najdemo tudi sredi besede. Tako imamo v slovenščini zlasti v govorjenem knjižnem jeziku dvojnico stadion in štadion (iz gr. stádion prek nem. Stadion), stadij in štadij, sprint in šprint itd., pri besedi šport (iz ang. sport prek nem. Sport) se je uveljavila sploh samo nemška izgovarjava tega samostalnika. Podobne primere najdemo tudi sredi besede, npr. instrument in inštrument, kjer pa je bila motivacija bodisi znotrajjezikovna (razširitev takšne izgovarjave iz vzglasja tudi v druge položaje v besedi) ali pa prevzem iz nemških narečij, ki takšno izgovarjavo poznajo.
  Na enoznačno izgovarjavo imena trgovine kot [špar] pa je gotovo vplivala tudi pomenska navezava na (prav tako iz nemščine prevzeti) nižje pogovorni glagol šparati 'varčevati'. Podobno motivacijo naj bi imelo tudi izvirno nizozemsko ime, ki je bilo sicer akronim, DE SPAR. De spar sicer dobesedno pomeni 'smrečica', DE, ki so ga ob širitvi na druge trge izpustili, pa je nizozemski določni člen.

  Nekaj o razlikovanju med st/št in sp/šp je tudi že v teh odgovorih:
  https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1608/kdaj-sklop-st-zapisati-kot-št
  https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/662/glasbeni-instrument-je-inštrument

  Alenka Jelovšek (december 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.