×

Svojilni pridevnik iz ženskega priimka »Lundy«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se pravilno zapiše: Lundyin model ali Lundyjin model?


  Odgovor:

  Najprej naj odgovorimo na besedotvorni del vprašanja: če se ime končuje na govorjeni končni i, naj bo zapisan s katero koli črko (Lilly) ali črkovnim sklopom (Silvie), osnovo podaljšujemo z j: Lillyjin, Silviejin. O tem več v odgovoru Svojilni pridevniki iz ženskih imen.

  Pri priimkih pa je nekoliko drugače:

  Spol priimkov v slovenščini je odvisen od nosilca.
  (a) Če gre za moško osebo (Curtis Lundy), se priimek pregiba ujemalno z imenom in tudi pridevnik se tvori kot vsa imena, ki se končajo na končni izgovorjeni [i]: Lundy, rod. ed. Lundyja, svoj. prid. Lundyjev

  (b) Če gre za žensko osebo (Laura Lundy), je priimek ob ženskem imenu ženskega spola in se pregiba z ničtimi končnicami (oziroma se ne pregiba): Laura Lundy, rod. ed. Laure Lundy. Iz »ženskih« priimkov tudi ne tvorimo svojilnih pridevnikov, temveč svojino izrazimo rodilniško, model Laure Lundy.
  Podoben primer je npr. priimek Montesorri, npr. vrtec Marije Montesorri. Nerodno pri tem je, da moramo poznati osebno ime, a to v vašem primeru ni težava, saj avtorica živi v evropskem okolju in so njeni modeli poznani.
  Zato v takih primerih – zlasti v publicistiki – pogosto uporabljajo t. i. slovansko pridevniško obliko priimka, ki pa jo zavračajo v okoljih, ki se ravnajo v skladu s smernicami za spolno občutljivo rabo jezika. O tem smo že pisali ob priimku Pajk). Pomembno je, da vemo tudi, da take (pridevniške) oblike v sodobni rabi ne uporabljamo ob osebnih imenih (model Laure Lundyjeve) in da gre zgolj za neuradne, priložnostno vzpostavljene oblike, ki pomagajo slogovno popestriti besedilo (npr. Mazejeva, v tem primeru Lundyjeva).

  Izjema pri priimkih na -a
  Obstaja tudi izjema, in sicer če se ob ženskem imenu pojavi priimek na -a, npr. Ivana Kobilca, Rezika Iskra, Karmen Kenda; pri bolj znanih osebah (in posledično pogosteje rabljenih priimkih) namreč tudi tvorimo pridevnik, npr. Kobilčina slika, čeprav velja taka raba za slogovno slabšo možnost, po slovarju SP 2001 celo prepovedano:

  SP 2001, slovar
  Kobílca -e in Kobílca -a m, druga oblika s -em oseb. i. (í; í)
  Kobílca -- in Kobílca -e ž, oseb. i. (í; í) |slovenska slikarka|
  Kobílčev -a -o (í), ●Kobílčin -a -o (í; ȋ)
  Kobílčin -a -o (í; ȋ) ~e slike slike Ivane Kobilca

  V pravilih istega pravopisa (SP 2001: člen 965) pa zgolj odsvetovano:

  SP 2001, pravila
  3. Priimki ženskih oseb navadno ne tvorijo svojilnih pridevnikov z obrazilom -in (torej namesto Kobilčine slike ipd. rajši slike Ivane Kobilca).

  Sistem slovenskega knjižnega jezika torej ne dopušča tvorb tipa Lundyjin, odsvetuje celo Kobilčin.
  Priporočamo obliko z osebnim imenom model Laure Lundy, saj ste pri manj znanih osebah s takim načinom ubeseditve najbolj nedvoumni. Za tak sistem se odločajo tudi pri poimenovanju ulic, npr. Ulica Franceta Prešerna in ne več Prešernova ulica (Priporočila Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen glede ustreznosti imen naselij in ulic). Druge oblike (model Lundyjeve) je mogoče uporabljati kot slogovne možnosti.


  Kaj pa se dogaja v rabi?
  Jezikoslovci pa se moramo ob vašem vprašanju – o obliki Lundyjin– sami vprašati tudi, ali je tvorjenka, ki jo predlagate vi, res povsem nesprejemljiva v knjižnem jeziku.

  Očitno so sporazumevalne potrebe glede izražanja svojine pri priimkih, katerih nosilke so ženske, v porastu. V daljšem besedilu je nenehno ponavljanje imena in priimka ali okrajšanega imena in priimka lahko moteče in redundantno. Pri nekaterih imenih v nelektoriranih besedilih tako že opažamo nesistemske oblike, tvorjene ne le iz priimkov na -a:

  • MG namerava po Dermastijinih besedah v ta namen letos oblikovati medresorsko skupino ... (< Mateja Dermastija; Delo)
  • Na enem od dogodkov ji je za rojstni dan čestital in zapel tudi Longorijin dober prijatelj Amaury Nolasco. (< Eva Longoria; 24ur.com)

  ... temveč tudi iz priimkov na -i:

  • Mastroiannijin odvetnik Ronald Benjamin je izjavil. "Smrt je bila neposredna posledica zaužitja viagre. (< Eileen Mastroianni; Dnevnik)
  • poučevanje na temelju Montessorijine pedagogike (< Marija Montessori; revije)
  • O Selasijini družinski sagi bi se lahko reklo, da ne odstopa kaj veliko od znamenitega začetnega stavka ... (< Tayie Selasi; Delo 2018)

  Pogosto pa gre v besedilih pri res za zdaj še redkih in v knjižnem jeziku odsvetovanih oblikah z obrazilom -in le za eno od slogovnih možnosti, ki se izmuzne lektorskemu ali avtorskemu situ, kot kaže spodnji primer.

  Ameriška glasbenica in igralka Liza Minnelli je pred dvema tednoma v rehabilitacijskem centru Caron Foundation v Pensilvaniji začela svoj vsakoletni osemtedenski program zdravljenja odvisnosti od alkohola in drog, je sporočil Minnellijin tiskovni predstavnik Warren Cowan. Minnellijeva je zaradi tega odpovedala zabavo ob prvi obletnici svoje poroke z Davidom Gestom, svojih koncertov in drugih obveznosti pa ne namerava spreminjati. (Dnevnik 2003).

  Helena Dobrovoljc (marec 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.