×

Poimenovanje »gumi bombon«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je pravilna raba poimenovanja gumi bombon?


  Odgovor:

  Glede dileme bombon oz. bonbon smo v Jezikovni svetovalnici pisali že večkrat, in sicer v odgovorih na vprašanja: Kdaj je »bonbon« postal »bombon«?, Kdaj je »bonbon« postal »bombon«? (2), podobno še v Ali je beseda »bombon« (oz. »bonbon«) nadomestljiva s »sladkorček«?.

  Verjetno pa vas bega beseda gumi v pridevniški rabi in okrajšan (kar ni tako zelo redkek pojav, s tem namreč tudi utemeljujemo zapis narazen). Normativni slovarji za slovenski jezik ga sicer navajajo zgolj kot samostalnik moškega spola z razlago v SSKJ 2 (enako že SSKJ) 'elastična snov, dobljena z vulkanizacijo kavčuka', pri čemer je navedena tudi besedna zveza žvečilni gumi. V korpusu Gigafida 2.0 najdemo 12 pojavitev za gumi bombon/bonbon, še več pa jih je v korpusu Janes ali na spletu, iz česar lahko povzamemo, da je besedna zveza v jeziku živa.

  Nastala je najbrž po analogijah žele bombon na eni ali gumi defekt na drugi strani in s krajšanjem pridevnika gumijast, na kar kažejo mnoge pojavitve (skupaj 92) besedne zveze gumijasti bombon/bonbon v korpusu Gigafida 2.0. Besedni zvezi žele bombon in gumi defekt sta obe že zabeleženi tudi v SSKJ 2 (enako že SSKJ), zveza gumi bombon/bonbon pa bo zabeležena v enem od prihodnjih prirastkov rastočega slovarja eSSKJ.

  Mija Michelizza (april 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.