×

Ločila pri poimenovanju srečanja na vrhovni ravni: »vrh EU – ZDA«, »proces Brdo – Brioni«
 • Vprašanje:

  Zanima me, katero ločilo uporabiti pri poimenovanju srečanja državnikov. V Delu sem zasledil zapis:

  Vrh skupine G7 je bil uvod v naporno evropsko turnejo ameriškega predsednika Joeja Bidna. Prihodnji teden ga čakata še vrha EU-ZDA in Nato-ZDA ter srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

  Ali je ustrezen?

  Odgovor:

  V tem primeru bi bilo ustrezno uporabiti nestični pomišljaj, ki se uporablja v nestavčnih zvezah, kadar zaznamuje različne odnose med členoma. Najpogosteje gre za pomen protivnosti oz. nasprotnosti, lahko pa tudi za sklepalnost, pojasnjevalnost ali izražanje dihotomije (več o tem in zglede najdete v že objavljenem odgovoru).

  Prav bi bilo torej:

  • Prihodnji teden ga čakata še vrha EU – ZDA in Nato – ZDA ter srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

  Če poznamo vloge, ki jih opravlja pomišljaj, je zapis v tem primeru razmeroma enostavno določiti. Gre namreč za srečanje med predstavniki EU in ZDA oziroma med predstavniki zveze Nato in ZDA.

  Nekoliko težje razberljiv pa je pomen neke druge zveze, ki se je v povezavi s samostalnikom vrh pojavljala v slovenskih medijih pred nekaj tedni. Gre za letno srečanje, ponekod poimenovano tudi vrh, t. i. procesa Brdo-Brioni, na katero prihajajo voditelji vseh zahodnobalkanskih držav.
  V slovenskih dokumentih in tudi medijskih besedilih je proces, ki je nastal na pobudo Slovenije in Hrvaške, pisan z vmesnim stičnim vezajem.Ta se v sodobnih besedilih resda pojavlja tudi v samostalniških zloženkah tipa vrtnar-cvetličar (gl. npr. ta odgovor), vendar bi težko trdili, da je Brdo-Brioni te vrste zloženka. V resnici gre tudi tukaj za dvočlensko zvezo, v kateri sta sestavini v prirednem razmerju (Brdo – Brioni), čeprav ga težko dokažemo s tako enostavno pretvorbo kot je pri vrhu EU – ZDA, ki ga lahko parafraziramo enostavno kot vrh med EU in ZDA. Pri Brdu (kot sinonimu za slovenski del pobude) in Brionih (kot sinonimu za hrvaškega) gre zgolj za sopostavljanje v enakovredno nestavčno zvezo, kot jo nakazuje nestični pomišljaj, nikakor pa ne za novo poimenovanje, ki bi ga nakazovala priredna tvorjenka (torej zapis s stičnim vezajem). Ker pa gre za mednarodni projekt, je na ustalitev zapisa s skladenjsko neustreznim ločilom najbrž vplivalo dejstvo, da se tako zapisuje v hrvaščini (proces Brdo-Brijuni) in angleščini (Process Brdo-Brijuni).

  Pa še ena zanimivost. V povedi, ki jo navajte, je samostalnik vrh sklanjan po paradigmi, ki je v SSKJ2 še označena kot stilno zaznamovana. Nezaznamovano bi se imenovalnik dvojine sodeč po slovarju namreč glasil vrhova in ne vrha. Tudi oblikoslovni leksikon Sloleks, ki temelji na gradivu korpusa Gigafida 2.0, za samostalnik vrh kaže, da je sklanjanje vrha, vrhi, vrhe ipd. veliko redkejše kot sklanjanje s podaljšavo, tj. vrhova, vrhovi, vrhove ipd. Vendar pa pogled v gradivo pokaže še, da je prišlo do pomenske specializacije oblik in se nepodaljšane oblike povsem nezaznamovano uporabljajo, ko imamo v mislih politična srečanja, npr.:

  • Pričakuje, da bosta državna vrha s skupnimi napori rešila vsa odprta dvostranska vprašanja.
  • Vrhi so sicer namenjeni razvijanju strateških odnosov na področjih, kot so trgovina, zunanja politika in energetika.

  Tina Lengar Verovnik (junij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.