×

Pridevniki, izpeljani iz plodov oz. sadja
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je z rabo pridevnikov, ki izhajajo iz (plodov) sadja. Pri določenih opažam, da imajo pri sklanjanju končnico, tipično za samostalnike moškega spola. Je to v naslednjih primerih sploh pravilno in ali obstaja razlaga za takšno sklanjanje?

  Primer:

  malina -- malinov, in ne malinin?

  sliva -- slivov, in ne slivin?

  brusnica -- brusnični?


  Odgovor:

  Na vprašanje o pridevniških vrstnih/svojilnih obrazilih pri samostalnikih ženskega spola smo že večkrat odgovorili, zato si preberite tudi druga vprašanja, ki jih navajam pod odgovorom.

  Pravila Slovenskega pravopisa 2001 v členih 956 in 962 pravijo, da iz samostalnikov ženskega spola naredimo vrstni pridevnik s pomočjo obrazil -ji, -ski, -ov, redkeje iz obrazila -in. Po analogiji s tam navedeno lipo bi tako tudi iz samostalnikov malina, sliva, brusnica tvorili pridevnika malinov, slivov, s katerim bi v zvezi malinov sirup in slivova marmelada izražali vrstnost. Pri brusnica je ustreznejše obrazilo -ni, torej brusnični sok.

  V rabi sicer zasledimo tudi varianti malinin (malinin sirup) in brusničin (brusničin sok), ki ju ljudje uporabljajo v pomenu vrstnosti, v slovarjih standardnega jezika pa ne.

  Pridevnik slivin – sodeč po korpusu Gigafida – uporabljajo le v pomenu svojine, torej: slivina krošnja.

  Povezani odgovori:

  makadamijev ali makadamijin
  paprična ali paprikina omaka
  obrazila za tvorjenje pridevnikov

  Helena Dobrovoljc (maj 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.