×

Raba sklonov: rodilnik ali tožilnik ob glagolih »dati« in »imeti« • Vprašanje:

  Zanima me, če je v določenih primerih tožilnik zamenljiv z rodilnikom. Pri prošnjah (npr. Bogu) se pojavljata obliki s tožilnikom ali rodilnikom: daj nam milost ali daj nam milosti. Če to pretvorim v druge samostalnike, recimo daj mi sok, vem, da daj mi soka ni knjižno pravilno. Toda pri pojmih se mi zatakne. Daj mi ljubezen ali daj mi ljubezni? Kako se lahko utemelji, kdaj je pravilno daj nam to ali daj nam tega? (Podobno je z glagolom imetiImam ljubezni, kolikor hočem.)


  Odgovor:

  Na vprašanja podobnega tipa smo v svetovalnici že odgovarjali:

  1. Posebnosti pri zanikanem rodilniku
  2. Raba sklonov: rodilnik ali tožilnik (Učim se nemščino)

  Če na kratko povzamemo in se hkrati dotaknemo konkretnih primerov, ki jih podajate (med drugim omenjate "pojme", kar je razmišljanje v pravi smeri): raba tožilnika označuje, da dejanje zajema predmet v celoti, medtem ko rodilnik implicira nepolno, delno (partitivno) zajetost predmeta. Taka delna zajetost je možna predvsem pri snovnih ali abstraktnih samostalnikih, ki si jih lahko predstavljamo v neomejeni oz. nedoločeni, nedoločljivi množini (npr. voda, sok, jagode; milost, ljubezen), v nasprotnem primeru pa ne.

  Pomen povedi tako ob rabi tožilnika ali rodilnika ni isti (poleg tega je raba rodilnika ob pomenu nepolne zajetosti predmeta glede na to, da se (danes) rabi redkeje, zelo verjetno vsaj do določene mere stilno zaznamovana, kakor ugotavljate tudi sami): Daj mi sok/vodo [tj. konkretno, zamejeno količino, ki je npr. na mizi] : Daj mi soka/vode [nedoločeno, poljubno količino od soka/vode, kakor je na voljo; verjetna stilna zaznamovanost]. Enako velja za Daj mi ljubezen [konkretno dejanje ljubezni v tem trenutku] : Daj mi ljubezni [na splošno, neopredeljivo/neskončno količino]. Ob samostojni (postamostaljeni) rabi zamika se zdi navadna, nevtralna izbira tožilnik (Daj nam to), medtem ko je raba rodilnika zaznamovana in zahteva dodatno razlago na način, kot je opisan v predhodnih primerih (tj. izrazito izpostavljena partitivnost).

  Pri zadnjem podanem primeru (... ljubezni, kolikor ...) gre za problematiko, opisano v odgovoru: Delni rodilnik: »imeti čas/časa«

  V tem primeru je zaradi razvitja glavnega stavka s prislovnim odvisnikom s količinskim prislovom kot oziralnim zaimkom (kolikor) mogoče uporabiti le rodilnik, tj. Imam ljubezni, kolikor hočem. Ob nedoločeni ali nični količini se namreč samostalnik rabi v rodilniku množine (npr. koliko/nekaj/veliko/malo/nič jagod/vode/soka/ljubezni).

  Domen Krvina (marec 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.