×

Sklanjanje tujih osebnih imen
 • Vprašanje:

  Rada bi preverila, ali določena prevzeta osebna lastna imena (tujke) pravilno sklanjam. Že vnaprej se vam zahvaljujem za pomoč.

  William Tuke – Williama Tukeja (ali Tuka);
  Jean-Martin Charcot – Jeana-Martina Charcota (ali Jean-Martina Charcota)
  Antoine Lavoisier – Antoina Lavoisiera (ali Lavoisierja)
  Joseph-Ignace Guillotin – Josepha-Ignaca Guillotina
  Hippolyte Bernheim – Hippolyta Bernheima
  Ambroise-Auguste Liebeault – Ambroisa - Augusta Liebeaulta
  Pierre Janet – Pierra Janeta
  Abbe Faria – Abbe Farie (ali Abbeja Faria)
  Henri Elenberger – Henrija Ellenbergerja
  Sandor Ferenczi – Sandorja Ferenczija
  Pavel Scheftel – Pavla Scheftla
  Leopold von Sacher-Masoch – Leopolda von Sacher-Masocha
  Henri Claude – Henrija Clauda
  Rene Laforge – Reneja Laforga
  Giuseppe Epifanio – Giuseppeja (ali Giuseppa) Epifania
  Edward Mapother – Edwarda Mapothera (ali Mapotherja)
  Jean Piaget – Jeana Piageta
  John Bowlby – Johna Bowlbyja
  Erich Maria Remarque – Ericha Marie Remarqueja
  Jakob Klaesi – Jakoba Klaesija
  Ken Kesey – Kena Keseyja
  Edward Thorndike – Edwarda Thorndika (ali Thorndikeja)
  Joseph Wolpe – Josepha Wolpa (ali Wolpeja)
  Maurice Merleau-Ponty – Maurica Merleau-Pontyja
  Pierre Deniker – Pierra Denikera (ali Denikerja)
  Karl Ludwig von Bertalanffy – Karla Ludwiga von Bertalanffyja
  Jay Haley – Jaya Haleyja
  Gregory Bateson – Gregoryja Batesona

  Pa še za dva zložena pridevnika me zanima, kako je prav:

  • teorija Krafft-Ebinga (Ali je v tem primeru sploh dovoljena raba brez imena?)
   ali teorija Kraffta- Ebinga ali teorija Richarda von Krafft- Ebinga;

  • terapija Wagner-Jauregga ali terapija Wagnerja-Jauregga ali je pravilno samo
   terapija Juliusa Wagner-Jauregga ali terapija Juliusa Wagnerja-Jauregga.


  Odgovor:

  Predlagamo takole:

  William Tuke -- Williama Tuka
  Antoine Lavoisier -- Antoina Lavoisiera
  Hippolyte Bernheim -- Hippolyta Bernheima
  Pierre Janet – Pierra Janeta
  Abbe Faria -- Abbeja Farie/Faria
  Henri Elenberger -- Henrija Ellenbergerja
  Sandor Ferenczi – Sandorja Ferenczija
  Pavel Scheftel -- Pavla Scheftla
  Henri Claude -- Henrija Clauda
  Rene Laforge -- Reneja Laforgea
  Giuseppe Epifanio -- Giuseppeja/Giuseppa Epifania
  Edward Mapother -- Edwarda Mapotherja
  Jean Piaget -- Jeana Piageta
  John Bowlby -- Johna Bowlbyja
  Erich Maria Remarque -- Ericha Marie/Maria Remarqua
  Jakob Klaesi -- Jakoba Klaesija
  Ken Kesey -- Kena Keseyja
  Edward Thorndike -- Edwarda Thorndika
  Joseph Wolpe -- Josepha Wolpa
  Pierre Deniker – Pierra Denikerja
  Jay Haley -- Jaya Haleyja
  Gregory Bateson -- Gregoryja Batesona

  Jean-Martin Charcot -- Jeana-Martina Charcota
  Joseph-Ignace Guillotin -- Josepha-Ignacea Guillotina
  Ambroise-Auguste Liebeault -- Ambroisea-Augusta Liebeaulta
  Maurice Merleau-Ponty -- Mauricea Merleauja-Pontyja
  Leopold von Sacher-Masoch -- Leopolda von Sacherja-Masocha
  Karl Ludwig von Bertalanffy -- Karla Ludwiga von Bertalanffyja

  teorija (Richarda von) Kraffta-Ebinga
  terapija (Juliusa) Wagnerja-Jauregga

  Utemeljitve:

  1. kjer nemi h na koncu imena vpliva na izgovor č ž š dž in s (pisanega s c), ga ohranjamo, sicer ne;
  2. imena na izgovorjeni končni -r večinoma podaljšujemo z -j-, razen kjer je uveljavljeno drugače (npr. Pierre Pierra); kjer je končni -r nemi, imena ne podaljšujemo;
  3. imena, ki se končajo na izgovorjeni samoglasnik, podaljšujemo z -j-;
  4. imena na -y podaljšamo z -j-, kadar se y ne izgovori kot [j];
  5. dvojna imena in priimke sklanjamo v obeh sestavinah;
  6. svojilnega pridevnika iz dvojnih imen ne tvorimo, pri izražanju svojine z rodilnikom lahko navedemo tudi ime.

  Urška Vranjek Ošlak (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.