×

Cerkev Svetega duha v Javorci
 • Vprašanje:

  Kako pravilno zapisujemo cerkev svetega Duha / Svetega Duha / Svetega duha / svetega duha v/na Javorci?


  Odgovor:

  V rabi zapis imena cerkve ni enoten, saj se pojavljajo različne možnosti zapisa: cerkev s/Svetega d/Duha v/na Javorci.

  O imenu Sveti duh smo v Jezikovni svetovalnici že pisali (Pisanje imena Sveti duh in slovensko pravopisno izročilo), torej gre za cerkev Svetega duha.

  Glede predlogov v in na v besedilnem korpusu Gigafida sicer prevladuje na, saj ta najde 112 pojavitev za »na Javorci« oz. »na Javorco« in 55 pojavitev za »v Javorci«, vendar lokalni prebivalci uporabljajo predlog v, čemur pri standardizaciji imen in njihove skladenjske rabe dajemo prednost (prim. odgovor o krajevnem imenu Kozina). Verjetno je do dileme glede predloga prišlo zaradi vzpetine, na kateri se nahaja Javorca. Podoben primer je Socerb, o katerem smo v Jezikovni svetovalnici tudi že pisali.

  Najustreznejši je torej zapis cerkev Sv. duha v Javorci.

  Mija MIchelizza, Helena Dobrovoljc (marec 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.