×

Zapis pridevniških zloženk s števnikom v prvem delu: »5-hodni/pethodni meni«