×

O zapisu »makroregija«
 • Vprašanje:

  Opazila sem, da pravopis pri nekaterih zloženkah s prvim členom makro dopušča pisanje skupaj in narazen (makrodružba in makro družba, makrosvet in makro svet, makroukaz in makro ukaz). Pri makroregiji sem opazila samo zapis skupaj. Je pri tej zloženki morda prav tako pravilen zapis narazen? Zakaj da oz. zakaj ne?


  Odgovor:

  Makroregija
  O problematiki zapisa zloženk in ločevanja med zloženkami in sestavljenkami smo že pisali – gl. superživilo in superjunak.

  Po določilih Slovenskega pravopisa 2001 (členi 490–505) pri tovrstnih tvorjenkah razlikujemo med zloženkami, ki jih lahko pišemo skupaj ali narazen (makrodružba in makro družba), in med sestavljenkami, ki jih pišemo le skupaj (makroregija). Razlikovanje med zloženkami in sestavljenkami je v nekaterih primerih (npr. pri tvorjenkah s sestavino super-, ki so opisane v odgovorih na zgornjih povezavah) razvidno iz besedotvorne podstave, v tem primeru pa žal ne, saj je sestavina makro- tako pri zloženkah kot pri sestavljenkah uporabljena v pomenu 'velik'.

  Sestavljenke se uveljavijo zlasti v strokovnem jeziku, posamezni izrazi pa nato postanejo del splošnega jezika. Izraz makroregija je uveljavljen v geografiji, najdemo ga lahko v Geografskem terminološkem slovarju. Uveljavitev skupaj zapisanega izraza makroregija do neke mere potrjuje tudi stanje v rabi – Gigafida vsebuje 280 pojavitev izraza makroregija in 11 pojavitev narazen zapisane različice makro regija.

  Priporočamo torej zapis skupaj: makroregija. Več o dilemi zapisa skupaj in narazen si lahko preberete še na naslednji povezavi – ekošola.

  Urška Vranjek Ošlak (april 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.