×

Zapis in pregibanje imena »Jumbo Visma«
 • Vprašanje:

  Prebrala sem vaš odgovor glede sklanjanja imena Jumbo Visma. Na uradni spletni strani moštva je (razen v obliki logotipa) ime zapisano Jumbo-Visma. Kateri zapis je pravilen?


  Odgovor:

  Uradno (citatno – nizozemsko) ime kolesarske ekipe odličnega slovenskega kolesarja Primoža Rogliča je Jumbo-Visma, torej zapisano s stičnim vezajem. V slovenskih besedilih je to ime zelo pogosto rabljeno tudi brez citatnega vezaja – zlasti za manj formalno knjižno rabo, npr. v publicistiki, je vezaj pogosto izpuščen, kar posredno tudi olajša pregibanje.

  Pregibanje v obeh sestavinah z ohranitvijo stičnega vezaja po veljavnem SP ni predvideno (razen npr. v zloženkah ali pri pregibanju kratic). O tem smo že pisali v odgovoru Stičnost ali nestičnost vezaja pri zapisovanju dvojnih priimkov. Stični vezaj, ki nakazuje enakovredne priredno zložene sestavine (npr. v dvojnih priimkih ali v dvojnih poimenovanjih poklicev), se po SP 2001 pri pregibanju v odvisnih sklonih spremeni v nestični vezaj: Rimski-Korsakov, rod. Rimskega - Korsakova; vrtnar-cvetličar, rod. vrtnarja - cvetličarja. Če bi torej želeli ohraniti uradni citatni zapis ekipe z vezajem in ime sklanjati v obeh sestavinah, bi po veljavnem pravopisu morali ime Jumbo-Visma sklanjati rod. Jumba - Visme. Lahko pa bi po vzoru dvojnih imen sklanjali le zadnjo sestavino (torej Jumbo-Visma, rod. Jumbo-Visme), kar je po pravopisu pravilno, vendar pa to odsvetujemo. V navedenem odgovoru je zapisano tudi, da bo Pravopisni komisiji pri prenovitvi pravopisnih pravil predlagano, da se v pravopis vrne pravilo, ki bo določalo ohranitev stičnega vezaja tudi v neimenovalniških sklonih ne glede na sklonljivost prve sestavine (npr. skladbe Nikolaja Rimskega-Korsakova, Božena Viková-Kunětická, rod. Božene Vikove-Kuněticke, vrtnar-cvetličar, vrtnarja-cvetličarja itd. – Raba nekaterih poimenovanj za poklice in v strokovnih besedilih (prostor-čas, rod. prostora-časa, marksizem-leninizem, rod. marksizma-leninizma) to že izkazuje.).

  Kot rečeno, pa je ime Jumbo-Visma v medijih (torej v manj formalni knjižni rabi) pogosto uporabljeno tudi brez vezaja – morda ravno zaradi lažjega sklanjanja. O sklanjanju večbesednih imen smo pisali tukaj in tukaj. Sestavini imena Jumbo Visma sta neujemalni, zato ime po merilih iz navedenega odgovora sklanjamo samo v zadnji sestavini – torej rod. Jumbo Visme. Utemeljiti pa je mogoče tudi sklanjanje obeh sestavin, saj je kolesarska ekipa poimenovana po dveh sponzorjih, trgovinski verigi Jumbo in računalniškem podjetju Visma – sestavini imena sta torej enakovredni, zato lahko sklanjamo obe: rod. Jumba Visme.

  Urška Vranjek Ošlak (oktober 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.